Zbiorniki przeciwpożarowe z płyt panelowych AMARGPanel® PP H / COPO Multipower przeznaczone są do zabudowy zwłaszcza wewnątrz pomieszczeń i piwnic. Główne przeznaczenie zbiornika to awaryjne zasilanie w zapas wody przeciwpożarowej i wyrównywanie zbyt niskiego ciśnienia w sieci, szczególnie w pionach instalacji o znacznej wysokości np. w wieżowcach. Zastosowanie znajdują również jako magazyn wody pitnej, zbiornik buforowy, przelewowy, technologiczny. Zbiorniki są chemoodporne.

Zbiorniki AMARGTank wykonywane są w zależności od potrzeb i możliwości, na zakładzie produkcyjnym, bądź też na miejscu u Klienta – zwłaszcza jeśli budynek jest istniejący, a otwory drzwiowe i przejścia uniemożliwiają wprowadzenie zbiornika do danego pomieszczenia.

Zapraszamy https://www.amargo.pl/pl/kontakt

króciec napełnieniowy i spustowy jako element zbiornika
króciec napełnieniowy i spustowy jako element zbiornika
chemoodporny zamknięty zbiornik z tworzyw sztucznych
chemoodporny zamknięty zbiornik z tworzyw sztucznych
budowa ściany zbiornika
budowa ściany zbiornika