Oferujemy cylindryczne poziome podziemne zbiorniki chemoodporne PE-HD/PP z dwuściennej rury nawojowej o średnicy od 1000 do 4000 mm, o przekroju profilowym

Dodatkowo, w zależności od zastosowania i potrzeb, zbiorniki wyposażamy w kominy z włazami i pokrywami, systemy detekcji wycieku do przestrzeni międzyściankowej, czujniki pomiaru poziomu, sygnalizacji napełnienia itp.

Zbiorniki są przeznaczone do posadowienia jako podziemne lub częściowo zagłębione, a ze względu na obciążenia komunikacyjne jako przejazdowe lub nieprzejazdowe.

Wszystkie główne elementy konstrukcyjne zbiornika są łączone metodą spawania ekstruzyjnego, co w przeciwieństwie do stosowania połączeń klejonych lub uszczelkowych daje pełną gwarancję utrzymania szczelności.

W zależności od przeznaczenia produkujemy:

 • zbiorniki podziemne magazynowe do przechowywania substancji ciekłych i żrących,
 • zbiorniki podziemne do retencjonowania wody deszczowej, technicznej, przeciwpożarowej, pitnej itp.,
 • komory techniczne podziemne oraz obudowy przepompowni, separatorów i urządzeń.
Średnica
wewnętrzna rury
Warianty
konstrukcji
Warianty
posadowienia
Sztywność
obwodowa
Odporność
temperaturowa
od 1000 do 4000 mmjednobryłowe lub wielomodułowepodziemne lub częściowo zagłębioneSN2/SN4/SN8/inna
według projektu
od −30°C do +60°C

Najważniejsze linie produktowe z zakresu chemoodpornych zbiorników podziemnych

 • zbiorniki magazynowe dozorowe na stężony kwas siarkowy 96-98% o ściance litej jednorodnej w przekroju
 •  chemoodporne, dwuścienne zbiorniki magazynowe UDT podziemne odcieków kwasu siarkowego, popłuczyn, ścieków przemysłowych wraz z modułową chemoodporną pompownią (z systemem stałego monitorowania przestrzeni międzyściankowej i detekcji ewentualnych awarii / uszkodzeń przeciwdziałającemu i zapobiegającemu wyciekom związków chemicznych – wykonanie z gęstousieciowanego polietylenu PE100 / PE100 RC
 • chemoodporne dwuścienne zbiorniki magazynowe UDT podziemne np. na PIX – z izolacją / ogrzewaniem
 • niekorodujące tworzywowe (polietylen odporny na wysokie temperatury PE-RT – Polyethylene Resistance to Temperature) zasobniki ścieków w ramach pomp ciepła (odzysk ciepła ze ścieków) + akumulatory gorącej wody i chemikaliów, agresywnych ścieków przemysłowych
 • komory / obudowy  zasuw / pomp wykonane z polietylenu PE-HD
 • kompaktowy polietylenowy odstojnik popłuczyn z rury niekarbowanej PE-HD, dwuściennej z gładkimi ściankami – zewnętrzną czarną, gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję wraz z układem pompowym wody nadosadowej i zintegrowanym wspawanym ekstruzyjnie fabrycznie pionem tłocznym oraz systemem sterowania – jako kompletne działające urządzenie

Zbiorniki produkujemy według wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >>.

Najważniejsze zalety zbiorników podziemnych z tworzywa sztucznego

 • Stuprocentowa szczelność, którą zapewnia spawanie ekstruzyjne
 • Długookresowa trwałość
 • Całkowita odporność na korozję
 • Podwyższona niezawodność oraz zwiększona odporność na przemarzanie (podwójna ścianka)
 • Szeroki zakres odporności chemicznej
 • Pełna odporność na promieniowanie UV
 • Niewielki ciężar
 • Możliwość stosowania dowolnych długości i pojemności zbiorników dopasowanych do indywidualnych potrzeb projektowych przy zachowaniu całkowicie jednorodnej konstrukcji zbiornika oraz układów zbiorników szeregowych lub równoległych
 • Łatwy i szybki montaż, także w warunkach zimowych
 • Szybkie wykonanie robót przez dostarczenie gotowego zbiornika lub jego elementów w formie prefabrykatów, co ma znaczenie przy obniżeniu kosztów m.in. z tytułu zajmowania pasa drogowego, odwodnienia wykopów lub terminu wykonania robót
 • Brak wymagania w zakresie stosowania kosztownych ław fundamentowych do posadowienia zbiornika w przeciwieństwie do ciężkich konstrukcji z materiałów sztywnych
 • Możliwość posadowienia zbiornika w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • Możliwość zastosowań w pasie drogowym i pod parkingami
 • Uniwersalność zastosowań

Zastosowanie zbiorników podziemnych

Zbiorniki podziemne lub częściowo zagłębione z tworzyw sztucznych PE-HD/PP z dwuściennej rury nawojowej znajdują zastosowanie w magazynowaniu lub retencji:

 • agresywnych ścieków przemysłowych,
 • ścieków sanitarnych, komunalnych (retencja ścieków, np. z basenu/hotelu/uzdrowiska – w celu odzysku ciepła ze ścieków dzięki zabudowie systemowej wężownicy połączonej z pompą ciepła),
 • wody deszczowej, technicznej, przeciwpożarowej itp.,
 • wody pitnej,
 • substancji biorących udział w procesach technologicznych w przemyśle rolno-spożywczym (np. roztwór saletrzano-mocznikowy – RSM),
 • płynnych odchodów zwierzęcych (np. gnojowica),
 • płynnych substancji zawierających związki chemiczne (np. solanka, AdBlue).

Zbiorniki mogą być również wykorzystywane jako komory techniczne podziemne (szczelne wodoodporne komory pompowe, zasuw, armatury) oraz obudowy przepompowni, separatorów, urządzeń technologicznych lub innego wyposażenia.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika podziemnego, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika podziemnego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.