Odstojnik popłuczyn – wód popłucznych z płukania filtrów

Produkujemy oraz realizujemy montaż odstojników popłuczyn z tworzywa sztucznego PE High Density UV (PE-HD, HDPE) – polietylenu o dużej gęstości, które znajdują zastosowanie na stacjach uzdatniania wody.

Odstojnik wód popłucznych jest w stanie oczyścić wody popłuczne do wymaganych parametrów.

Jakość wykonania, zgrzewania, spawania oraz pozostałe procesy realizujemy według normy zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

 • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
 • Opracowanie projektu technicznego zbiornika wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
 • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem,
 • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
 • Rozruch instalacji
 • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Współpracujemy zarówno bezpośrednio z przedsiębiorstwami przemysłowymi, jak również z firmami inżynieryjno-wykonawczymi (generalnymi wykonawcami inwestycji – kliknij tutaj i sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć.

Wykonanie odstojnika na wody popłuczne

W przypadku odstojników podziemnych proponujemy wykonanie kompaktowego, polietylenowego zbiornika popłuczyn z rury niekarbowanej PE-HD, dwuściennej z gładkimi ściankami – zewnętrzną w kolorze czarnym, która zapewnia pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję. W przypadku odstojników naziemnych – cylindryczne produkowane metodą nawojową lub prostopadłościenne z gotowych arkuszy tworzywa. Zbiorniki na wody popłuczne realizujemy wraz z układem pompowym wody nadosadowej i zintegrowanym wspawanym ekstruzyjnie fabrycznie pionem tłocznym oraz systemem sterowania – jako kompletne działające urządzenie.

Posadowienie odstojnika na wody popłuczne

 • Odstojnik naziemny cylindryczny – wykonanie rurowe lub prostopadłościenne z płyt tworzywa
 • Odstojnik podziemny cylindryczny – wykonanie rurowe

Cechy odstojnika popłuczyn z tworzywa

 • Odporność chemiczna konstrukcji przyjmującej wodę zanieczyszczoną po procesie płukania filtrów
 • Odporność temperaturowa
 • Niska przewodność cieplna
 • Wysoka sztywność i wytrzymałość konstrukcji, brak ryzyka uszkodzeń i pęknięć zbiornika (oszczędności remontowe i eksploatacyjne) dzięki homogeniczności materiału
 • W przypadku odstojników cylindrycznych wykonanych z rury PE-HD możliwość wykonania dwuściennego o dwóch różnych kolorach (czarny na zewnątrz – gwarantujący odporność na UV, jasny wewnątrz – usprawniający przeprowadzenie inspekcji)

Wody popłuczne i odstojniki na stacjach uzdatniania wody

Na SUW wody popłuczne powstają w procesach uzdatniania wody. Zawierają one zanieczyszczenia, które pochodzą z płukania filtrów. Głównie są to zawiesiny związków żelaza oraz manganu. Ich ilości zależą od zawartości tych substancji w wodzie podziemnej, jak również od częstości płukania filtrów w zależności od wielkości poboru wody.

W projektach odstojników na SUW ilości popłuczyn, czas trwania cyklu filtra i ilości zanieczyszczeń w wodzie oraz inne ważne parametry wylicza się w oparciu o konkretne wzory. Na SUW wody zużyte oraz wody popłuczne z filtrów są odprowadzane do odstojników, w których zawiesiny sedymentują na dno zbiornika, umożliwiając usunięcie wody nadosadowej.

Wody nadosadowe (technologiczne, po sklarowaniu) są wypompowywane pompą zatapialną wód popłucznych) i odprowadzane np. do rowów melioracyjnych lub w przypadkach, gdy np. gmina nie posiada pozwolenia na odprowadzenie wód popłucznych do rowu, wywożone do oczyszczalni ścieków.

Pozostające w części osadczej odstojnika odpady/zawiesiny w postaci rozwodnionych szlamów i osadów są odbierane specjalistycznym sprzętem przez dedykowane do tego firmy i wywożone poza teren SUW, np. na oczyszczalnie czy wysypiska. Odstojniki powinno się regularnie oczyszczać z nagromadzonych osadów.

Do odstojnika może trafiać także woda ze zbiorników wody uzdatnionej – na wypadek awaryjnego przepełnienia (przy takim założeniu do odstojnika doprowadza się przelewy i spusty z tych zbiorników).

Odstojnik na wody popłuczne może przyjąć ilość ścieków nie większą niż jego pojemność.

W zależności od potrzeb, jeśli istniejący zbiornik na wody popłuczne ma niewystarczającą pojemność użytkową, w celu jej powiększenia projektuje się i buduje nowy podziemny lub naziemny zbiornik. W takich przypadkach oba zbiorniki (odstojniki) pracują wspólnie co usprawnia prowadzenie procesu oczyszczania wód popłucznych na Stacjach Uzdatniania Wody.

innowacyjne zbiorniki z tworzywa produkowane metodą nawojową

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika podziemnego na substancje żrące, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru podziemnego zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.