ZAKRES PUBLIKACJI: ZBIORNIK CYLINDRYCZNY NA WODĘ | PROJEKTOWANIE ZBIORNIKÓW I INSTALACJI
BRANŻA: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Cel inwestycji

Zapewnienie odpowiedniego zapasu wody do celów produkcyjnych w zakładzie spożywczym w celu uniknięcia niedostatecznego ciśnienia i ilości w sytuacjach wzrostu produkcji.

Ze względu na lokalizację fabryki spożywczej na terenie parków logistycznych dostęp do wody i jej ciśnienie były niedostateczne w kluczowych momentach produkcji. Zdarzały się sytuacje kryzysowe, w których zapotrzebowanie przewyższało możliwości istniejącej sieci wodociągowej. Potrzebą stało się zapewnienie w zakładzie odpowiedniego zapasu wody, który umożliwi nieprzerwaną produkcję, nawet przy jej okresowych wzrostach.

W momencie decyzji o inwestycji w przedsiębiorstwie trwała przebudowa, dzięki czemu można było zaplanować sposób magazynowania wody jeszcze na etapie adaptacji hali.

Realizacja miała zapewnić:

magazynowanie zadanych, wyliczonych pojemności wody w zbiorniku z atestami PZH do kontaktu z żywnością

dostosowanie gabarytów magazynu wody umożliwiających wprowadzenie zbiorników do zakładu w całości

dostosowanie harmonogramu prac projektowych i wykonawczych do trwającej przebudowy

Wielkogabarytowe zbiorniki cylindryczne do magazynowania wody

Z uwagi na wyliczone zapotrzebowanie i gwarancję zapasu określonych ilości wody oraz możliwości zadysponowanej powierzchni w koncepcji przebudowy zakładu zaprojektowano dwa cylindryczne zbiorniki naziemne o pojemnościach roboczych po 30,5 m3 każdy.

Zbiorniki zostały zaprojektowane zgodnie z normą DVS 2205 i wyprodukowane w zakładzie Amargo technologią AmargTank ClassicWeld® ze zgrzewanych arkuszy tworzywa sztucznego PE100 posiadającego atesty Państwowego Zakładu Higieny PZH.

Na etapie projektowania oraz produkcji zbiorniki wyposażono w specjalistyczne filtry HEPA i poziomowskazy suche. Zbiorniki zostały ze sobą połączone przelewowo i wyposażone w króćce poziomowskazu oraz do odpowietrzenia z mikrofiltrem, zasilania zbiornika, połączenia zbiorników, spustu awaryjnego, pobierania próbek, podłączenia zestawu pompowego i podłączenia pompy recyrkulacji.

Zbiorniki zostały przetransportowane i posadowione wewnątrz hali produkcyjnej zakładu Inwestora.

Istotnym elementem realizacji było dostosowanie harmonogramu w zakres którego wchodziły opracowanie projektu zbiorników, produkcja oraz montaż do prac związanych z trwającą przebudową przedsiębiorstwa.

Podsumowanie korzyści jakie zyskał Inwestor

Przedsiębiorstwo w momencie decyzji o inwestycji rozważało wykonanie zbiorników z różnych materiałów. Finalnie o wyborze zbiorników z tworzywa sztucznego zdecydowały następujące korzyści:

higieniczne zbiorniki magazynowe wody zapewniające wymaganą pojemność niezbędną do zachowania ciągłości produkcji

20-letnia żywotność zbiorników określona na podstawie obliczeń statyki

gwarancja czystości wody – brak negatywnego wpływu na proces produkcji

kompleksowa realizacja obejmująca dobór i projekt zbiorników oraz terminową produkcję, montaż i uruchomienie

Wizualizacja 2D zbiorników magazynowych wody

Konsultacje, audyt przemysłowy, koncepcja wdrożenia

Skorzystaj z doradztwa naszych ekspertów

Nie wahaj się skorzystać z doradztwa, dzięki któremu otrzymasz kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania do inwestycji: ocenimy Twój problem, dokonamy analizy możliwych rozwiązań, pomożemy Ci zorientować się w kosztach i wskażemy właściwą drogę postępowania.

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

    *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

    [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

    Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

    Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

    Kategoria: Realizacje