ZAKRES PUBLIKACJI: ZBIORNIK CYLINDRYCZNY NA WODĘ | PROJEKTOWANIE ZBIORNIKÓW I INSTALACJI
BRANŻA: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Zapewnienie odpowiedniego zapasu wody do celów produkcyjnych w zbiornikach buforowych wody – przykład z zakładu spożywczego

Cel inwestycji

Zapewnienie odpowiedniego zapasu wody do celów produkcyjnych w zakładzie spożywczym w celu uniknięcia niedostatecznego ciśnienia i ilości w sytuacjach wzrostu produkcji.

Ze względu na lokalizację fabryki spożywczej na terenie parków logistycznych dostęp do wody i jej ciśnienie były niedostateczne w kluczowych momentach produkcji. Zdarzały się sytuacje kryzysowe, w których zapotrzebowanie przewyższało możliwości istniejącej sieci wodociągowej. Potrzebą stało się zapewnienie w zakładzie odpowiedniego zapasu wody, który umożliwi nieprzerwaną produkcję, nawet przy jej okresowych wzrostach.

W momencie decyzji o inwestycji w przedsiębiorstwie trwała przebudowa, dzięki czemu można było zaplanować sposób magazynowania wody jeszcze na etapie adaptacji hali.

Realizacja miała zapewnić:

magazynowanie zadanych, wyliczonych pojemności wody w zbiorniku z atestami PZH do kontaktu z żywnością

dostosowanie gabarytów magazynu wody umożliwiających wprowadzenie zbiorników do zakładu w całości

dostosowanie harmonogramu prac projektowych i wykonawczych do trwającej przebudowy

Wielkogabarytowe zbiorniki cylindryczne do magazynowania wody

Z uwagi na wyliczone zapotrzebowanie i gwarancję zapasu określonych ilości wody oraz możliwości zadysponowanej powierzchni w koncepcji przebudowy zakładu zaprojektowano dwa cylindryczne zbiorniki naziemne o pojemnościach roboczych po 30,5 m3 każdy. Zbiorniki zostały zaprojektowane zgodnie z normą DVS 2205 i wyprodukowane w zakładzie Amargo technologią AmargTank ClassicWeld ze zgrzewanych arkuszy tworzywa sztucznego PE100 posiadającego atesty Państwowego Zakładu Higieny PZH. Na etapie projektowania oraz produkcji zbiorniki wyposażono je w specjalistyczne filtry HEPA i poziomowskazy suche. Zbiorniki zostały ze sobą połączone przelewowo i wyposażone w króćce poziomowskazu oraz do odpowietrzenia z mikrofiltrem, zasilania zbiornika, połączenia zbiorników, spustu awaryjnego, pobierania próbek, podłączenia zestawu pompowego i podłączenia pompy recyrkulacji.

Zbiorniki zostały przetransportowane i posadowione wewnątrz hali produkcyjnej zakładu inwestora. Istotnym elementem realizacji było dostosowanie harmonogramu w zakres którego wchodziły opracowanie projektu zbiorników, produkcja oraz montaż do prac związanych z trwającą przebudową przedsiębiorstwa.

Podsumowanie korzyści jakie zyskał Inwestor

Przedsiębiorstwo w momencie decyzji o inwestycji rozważało wykonanie zbiorników z różnych materiałów. Finalnie o wyborze zbiorników z tworzywa sztucznego zdecydowały następujące korzyści:

Higieniczne zbiorniki magazynowe wody zapewniające wymaganą pojemność niezbędną do zachowania ciągłości produkcji

20-letnia żywotność zbiorników określona na podstawie obliczeń statyki

Gwarancja czystości wody – brak negatywnego wpływu na proces produkcji

Kompleksowa realizacja obejmująca dobór i projekt zbiorników oraz terminową produkcję, montaż i uruchomienie

Wizualizacja 2D zbiorników magazynowych wody

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Mierzysz się z podobnymi wyzwaniami? Napisz do nas – chętnie wesprzemy Cię już od etapu koncepcji i pomożemy zrealizować cele inwestycyjne.