Cyfrowe biblioteki Revit zbiorników na wodę – wykorzystaj ich potencjał w swojej codziennej pracy

Biblioteki Revit Amargo w zakresie konstrukcji modułowych zbiorników na wodę typu AmargTank MultiPower zostały stworzone dla projektantów instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych. Zbiorniki te znajdują zastosowanie wewnątrz budynków (zarówno w zakładach przemysłowych, jak i obiektach użyteczności publicznej).

Zawartość bibliotek Revit Amargo

Opracowane biblioteki Revit dotyczą wewnętrznych zbiorników bezciśnieniowych na wodę pitną lub przeciwpożarową (ciśnienie obliczeniowe hydrostatyczne) wykonywanych w technologii AmargTank MultiPower. Polega ona na wykorzystaniu gotowych, prefabrykowanych płyt modułowych typu MultiPower AMARGPanel® z polipropylenu copolimeru PP-C.

Pakiet bibliotek obejmuje 4 warianty zbiornika modułowego AmargTank MultiPower w postaci oddzielnych plików rodzin Revit, różniące się przeznaczeniem oraz płaszczyzną usytuowania króćca napełniania. Wystąpienie wybranego wariantu jest każdorazowo konfigurowane przez Użytkownika na podstawie konkretnych założeń projektowych w obrębie programu Revit.

Biblioteki zbiorników modułowych MultiPower na wodę posiadają 3 poziomy szczegółowości geometrii zaimplementowane w obrębie pojedynczego obiektu (ilustracje poniżej). Ten sam zbiornik będzie reprezentowany szczegółową trójwymiarową geometrią, uproszczoną trójwymiarową geometrią lub symbolem w zależności od wybranego poziomu szczegółowości w danym widoku (rzucie, przekroju, 3D).

Dla kogo są biblioteki Revit Amargo?

Projektanci instalacji

Dzięki bibliotekom Revit osoby opracowujące dokumentacje projektowe w znaczący sposób usprawnią proces projektowania według wytycznych Inwestora i zgodnie z możliwościami technicznymi, jakie oferuje producent zbiorników.

Dodatkowo projekt zostanie wzbogacony o komplet informacji oraz wizualizacje z możliwością łatwego modelowania różnych wariantów.

Generalni wykonawcy

Firmy inżynieryjno-wykonawcze mogą korzystać z danych dostępnych dzięki bibliotekom Revit pod kątem szybkiej wyceny zbiornika u producenta i określenia harmonogramu prac, co z kolei ułatwi proces składania ofert w przetargach i ograniczy czas na szukanie dostawcy / podwykonawcy.

Dodatkowo dostęp do danych usprawnia prezentację proponowanego rozwiązania Inwestorowi i rozmowy nt. możliwych zmian.

Inwestorzy

Inwestor może posiłkować się bibliotekami Revit już na początku planów inwestycyjnych (tj. na etapie koncepcji i rozważań danego przedsięwzięcia).

Dzięki temu zyskuje niezbędne dane pozwalające zweryfikować możliwy efekt końcowy bez konieczności angażowania firm zewnętrznych.

Dodatkowo informacje dostępne dzięki bibliotekom dają wiedzę nt. projektu na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Praktyczne korzyści, jakie dają biblioteki Revit zbiorników na wodę w pigułce

Optymalizacja czasu pracy projektowej

Zwiększenie standardu i efektywności pracy projektowej dzięki gotowym opisom specyfikacji projektowej i wizualizacjom

Samodzielna weryfikacja możliwości wykonania

Dedykowane filtry pozwalające na sprawną weryfikację możliwości wykonania zbiornika o założonych parametrach technicznych

Modyfikacje wariantów zbiornika

Możliwość szybkiej konfiguracji rozwiązania i modelowania różnych wariantów w zależności od potrzeb inwestycyjnych

Czytelne zestawienia materiałowe

Szereg tzw. parametrów współdzielonych pozwalających na generowanie jednoznacznych i czytelnych zestawień materiałowych zarówno na potrzeby dołączanych do dokumentacji projektowej wytycznych branżowych, ksiąg przedmiarów, jak i zamówień handlowych

Sprawna współpraca z producentem

Precyzyjny projekt pozwoli na szybką wycenę zbiornika u producenta i określenie harmonogramu prac, co usprawni proces składania ofert przetargowych i realizację

Intuicyjna konfiguracja

Biblioteki Revit zbiorników na wodę dysponują szeregiem czytelnie nazwanych parametrów umożliwiających dość swobodną konfigurację zbiornika, króćców i akcesoriów. Wszystkie edytowalne parametry zostały zgrupowane i umieszczone w łatwo dostępnym panelu Użytkownika.

Alternatywnie Użytkownik bibliotek ma możliwość graficznej konfiguracji wybranych właściwości, takich jak rozmiary zbiornika lub usytuowanie króćców i innych komponentów zbiornika poprzez przeciągnięcie dedykowanych im uchwytów w pożądane miejsce.

Dodatkowo biblioteki wyposażone zostały w szereg algorytmów automatyzujących proces konfiguracji oraz dbających o jego prawidłowy przebieg. Dotyczy to między innymi średnicy króćców zależnych od zaprojektowanego króćca napełnienia, automatycznego ustawienia wysokości wybranych króćców czy też doboru rozmiaru oraz usytuowania komponentów takich jak właz zaworu pływakowego i stopni włazowych.

Przestrzeń serwisowa

Przy wewnętrznych zbiornikach AmargTank MultiPower z płyt modułowych nie należy zapominać o przestrzeni serwisowej, którą należy pozostawić dla przyszłych użytkowników.

W tym celu w bibliotekach zbiorników Amargo poza właściwą geometrią urządzenia, wymodelowana została wirtualna przestrzeń niezbędna do wykonania montażu oraz okresowego serwisu (ilustracja poniżej). Jeśli przestrzeń jest aktywna, to uwzględniana jest podczas detekcji kolizji identycznie jak faktyczna geometria urządzenia. Przestrzeń serwisowa dodawana jest wyłącznie na ścianach, na których nie zlokalizowane zostały przez Użytkownika króćce lub wyposażenie zbiornika. Zakłada się, że ściany uzbrojone w powyższe komponenty oraz dach będą odsunięte od przegród budowlanych oraz innych urządzeń, a dzięki temu zachowana zostanie czytelność modelu zbiornika i obsługujących go instalacji. Przestrzeń serwisową w całości można wyłączyć za pomocą stosownych parametrów.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie korzystania z bibliotek Revit? Skontaktuj się z nami!

Jeśli mimo zapoznania się z instrukcją użytkownika praca z bibliotekami Revit zbiorników AmargTank MultiPower sprawia Ci kłopot lub potrzebujesz wsparcia projektowego w innym zakresie wymiarów zbiornika niż tych, które umożliwiają biblioteki, skontaktuj się z naszym specjalistą. Zyskasz pełne wsparcie w zakresie modułowych zbiorników na wodę.

Andrzej Kulągowski

FAQ – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania