Pytanie o zakres usług, możliwości.. AMARGO jak opisuje na firmowej stronie www.amargo.pl tak powierdza – jak w temacie i poniżej…

studnia połączeniowa biogazu rozdzielacz studzienny kolektor zbiorczy PE HD fi 125 63 mm SDR 11 gaz

Realizujemy od wielu lat spawania, zgrzewania tworzyw nowego typu, montaż z tworzywa u klienta, chemicznych substancji zbiorniki,remonty renowacje z płyt tworzyw, polietylenów, polipropylenów,spawanie plastików,pcv zgrzewanie płyty, wytrzymałe na silnie żrące, chemikalia,związki chemiczne, chemoodporne, tace ociekowe, chemicznie odporne materiały wysokiej klasy, przemysłowe zastosowania, gatunki HDPE 300, homopolimery polipropylenów PP-H, chlorki vinylu, polichlorek winylu, sieciowane, chlorowane, kaszerowane, klejone, umocnione, z wtrąceniami modyfikatorów

reaktor PP natur dwst kolor procesowe mieszalniki zbiornikowe mieszadło dozowniki, szuflady zasypu dno stożkowe
reaktor PP natur dwst kolor procesowe mieszalniki zbiornikowe mieszadło dozowniki, szuflady zasypu dno stożkowe

poczytajcie, sprawdźcie: https://www.amargo.pl/aplikacje_spawane.html

"zgrzewanie z tworzywa sztucznego PVC PCV, PE HD, PP, przegrody oczyszczalniowe, komory PP PE" "wykonanie oczyszczalni do ośrodka, domu wczasowego, gabaryty zbiornika, reaktora ścieków, komory napowietrzania osadu, sedymentacji, znak CE, aprobaty" "wzmocnienia bioreaktorów PP natur, kolor biały, płyta polipropylenu homopolimeru copolimeru, stabilizacja UV, pokrywa niebieska"
„zgrzewanie z tworzywa sztucznego PVC PCV, PE HD, PP, przegrody oczyszczalniowe, komory PP PE” „wykonanie oczyszczalni do ośrodka, domu wczasowego, gabaryty zbiornika, reaktora ścieków, komory napowietrzania osadu, sedymentacji, znak CE, aprobaty” „wzmocnienia bioreaktorów PP natur, kolor biały, płyta polipropylenu homopolimeru copolimeru, stabilizacja UV, pokrywa niebieska”

Dane kontaktowe:

Amargo
ul. Pogodna 6, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl
wykonano z certyfikowanego materiału tworzywa wymagającego atestuDiBTniemiecki instytut technik budowlanych" "aparatura do chemikaliów substancji wysoce żrących odpowiedzialne zgrzewanie wykonanie pod certyfikaty atesty dopuszczenia" "aparatura specjalistyczna z tworzyw polifluorki vinylidenu chlorki odporny materiał zgrzewanie" "aparatura urządzenia maszyny z tworzyw pe pp pcv pvdf produkcja wytwarzanie wykonanie" "ciągi produkcyjne w fabrykach zakładach przetwórniach układy odsysania gazów wentylacji ssaw pełna separacja procesu PP" "instalacje kontenerowe PP PE mobilne przenośne uchylne do otwierania cała ściana na zawiasie montaż wyposażenia" "kolektory odporne chemicznie z tworzywa zawory sterowanie instalacje technologiczne chemikalia odporność korozja brak PP alphaplus" "systemy urządzeń linii produkcyjnych do produkcji specjalistycznych detali trawienia pasywacji przygotowania powierzchni pokrywania metali PP PE HWU-B DIBt" "układy ciągów technologicznych produkcja z PP-DWU SK GK polipropylenowe urządzenia instalacje króćce przyłączenia z rurociągami fabryki" "układy sterowania dozowania pompowe rurowe sprzężone z zbiornikiem aparatem maszyną urządzeniem manometry zawory elektro PP PVC PE"
„wykonano z certyfikowanego materiału tworzywa wymagającego atestuDiBTniemiecki instytut technik budowlanych” „aparatura do chemikaliów substancji wysoce żrących odpowiedzialne zgrzewanie wykonanie pod certyfikaty atesty dopuszczenia” „aparatura specjalistyczna z tworzyw polifluorki vinylidenu chlorki odporny materiał zgrzewanie” „aparatura urządzenia maszyny z tworzyw pe pp pcv pvdf produkcja wytwarzanie wykonanie” „ciągi produkcyjne w fabrykach zakładach przetwórniach układy odsysania gazów wentylacji ssaw pełna separacja procesu PP” „instalacje kontenerowe PP PE mobilne przenośne uchylne do otwierania cała ściana na zawiasie montaż wyposażenia” „kolektory odporne chemicznie z tworzywa zawory sterowanie instalacje technologiczne chemikalia odporność korozja brak PP alphaplus” „systemy urządzeń linii produkcyjnych do produkcji specjalistycznych detali trawienia pasywacji przygotowania powierzchni pokrywania metali PP PE HWU-B DIBt” „układy ciągów technologicznych produkcja z PP-DWU SK GK polipropylenowe urządzenia instalacje króćce przyłączenia z rurociągami fabryki” „układy sterowania dozowania pompowe rurowe sprzężone z zbiornikiem aparatem maszyną urządzeniem manometry zawory elektro PP PVC PE”

kolektory odporne chemicznie z tworzywa zawory sterowanie instalacje technologiczne chemikalia odporność korozja brak PP alphaplus

"wykonano z certyfikowanego materiału tworzywa wymagającego atestuDiBTniemiecki instytut technik budowlanych" "aparatura do chemikaliów substancji wysoce żrących odpowiedzialne zgrzewanie wykonanie pod certyfikaty atesty dopuszczenia" "aparatura specjalistyczna z tworzyw polifluorki vinylidenu chlorki odporny materiał zgrzewanie" "aparatura urządzenia maszyny z tworzyw pe pp pcv pvdf produkcja wytwarzanie wykonanie" "ciągi produkcyjne w fabrykach zakładach przetwórniach układy odsysania gazów wentylacji ssaw pełna separacja procesu PP" "instalacje kontenerowe PP PE mobilne przenośne uchylne do otwierania cała ściana na zawiasie montaż wyposażenia" "kolektory odporne chemicznie z tworzywa zawory sterowanie instalacje technologiczne chemikalia odporność korozja brak PP alphaplus" "systemy urządzeń linii produkcyjnych do produkcji specjalistycznych detali trawienia pasywacji przygotowania powierzchni pokrywania metali PP PE HWU-B DIBt" "układy ciągów technologicznych produkcja z PP-DWU SK GK polipropylenowe urządzenia instalacje króćce przyłączenia z rurociągami fabryki" "układy sterowania dozowania pompowe rurowe sprzężone z zbiornikiem aparatem maszyną urządzeniem manometry zawory elektro PP PVC PE"
„wykonano z certyfikowanego materiału tworzywa wymagającego atestuDiBTniemiecki instytut technik budowlanych” „aparatura do chemikaliów substancji wysoce żrących odpowiedzialne zgrzewanie wykonanie pod certyfikaty atesty dopuszczenia” „aparatura specjalistyczna z tworzyw polifluorki vinylidenu chlorki odporny materiał zgrzewanie” „aparatura urządzenia maszyny z tworzyw pe pp pcv pvdf produkcja wytwarzanie wykonanie” „ciągi produkcyjne w fabrykach zakładach przetwórniach układy odsysania gazów wentylacji ssaw pełna separacja procesu PP” „instalacje kontenerowe PP PE mobilne przenośne uchylne do otwierania cała ściana na zawiasie montaż wyposażenia” „kolektory odporne chemicznie z tworzywa zawory sterowanie instalacje technologiczne chemikalia odporność korozja brak PP alphaplus” „systemy urządzeń linii produkcyjnych do produkcji specjalistycznych detali trawienia pasywacji przygotowania powierzchni pokrywania metali PP PE HWU-B DIBt” „układy ciągów technologicznych produkcja z PP-DWU SK GK polipropylenowe urządzenia instalacje króćce przyłączenia z rurociągami fabryki” „układy sterowania dozowania pompowe rurowe sprzężone z zbiornikiem aparatem maszyną urządzeniem manometry zawory elektro PP PVC PE”
zbiorniki procesowe, zarobowe, składowe, z tworzyw chemoodpornych
zbiorniki procesowe, zarobowe, składowe, z tworzyw chemoodpornych
"wykonano z certyfikowanego materiału tworzywa wymagającego atestuDiBTniemiecki instytut technik budowlanych" "aparatura do chemikaliów substancji wysoce żrących odpowiedzialne zgrzewanie wykonanie pod certyfikaty atesty dopuszczenia" "aparatura specjalistyczna z tworzyw polifluorki vinylidenu chlorki odporny materiał zgrzewanie" "aparatura urządzenia maszyny z tworzyw pe pp pcv pvdf produkcja wytwarzanie wykonanie" "ciągi produkcyjne w fabrykach zakładach przetwórniach układy odsysania gazów wentylacji ssaw pełna separacja procesu PP" "instalacje kontenerowe PP PE mobilne przenośne uchylne do otwierania cała ściana na zawiasie montaż wyposażenia" "kolektory odporne chemicznie z tworzywa zawory sterowanie instalacje technologiczne chemikalia odporność korozja brak PP alphaplus" "systemy urządzeń linii produkcyjnych do produkcji specjalistycznych detali trawienia pasywacji przygotowania powierzchni pokrywania metali PP PE HWU-B DIBt" "układy ciągów technologicznych produkcja z PP-DWU SK GK polipropylenowe urządzenia instalacje króćce przyłączenia z rurociągami fabryki" "układy sterowania dozowania pompowe rurowe sprzężone z zbiornikiem aparatem maszyną urządzeniem manometry zawory elektro PP PVC PE"
„wykonano z certyfikowanego materiału tworzywa wymagającego atestuDiBTniemiecki instytut technik budowlanych” „aparatura do chemikaliów substancji wysoce żrących odpowiedzialne zgrzewanie wykonanie pod certyfikaty atesty dopuszczenia” „aparatura specjalistyczna z tworzyw polifluorki vinylidenu chlorki odporny materiał zgrzewanie” „aparatura urządzenia maszyny z tworzyw pe pp pcv pvdf produkcja wytwarzanie wykonanie” „ciągi produkcyjne w fabrykach zakładach przetwórniach układy odsysania gazów wentylacji ssaw pełna separacja procesu PP” „instalacje kontenerowe PP PE mobilne przenośne uchylne do otwierania cała ściana na zawiasie montaż wyposażenia” „kolektory odporne chemicznie z tworzywa zawory sterowanie instalacje technologiczne chemikalia odporność korozja brak PP alphaplus” „systemy urządzeń linii produkcyjnych do produkcji specjalistycznych detali trawienia pasywacji przygotowania powierzchni pokrywania metali PP PE HWU-B DIBt” „układy ciągów technologicznych produkcja z PP-DWU SK GK polipropylenowe urządzenia instalacje króćce przyłączenia z rurociągami fabryki” „układy sterowania dozowania pompowe rurowe sprzężone z zbiornikiem aparatem maszyną urządzeniem manometry zawory elektro PP PVC PE”
skruber pvc wytrącanie zanieczyszczeń z mieszaniny gazowej instalacje przemysłowe chemoodporne spawane drut okrągły pp pe
skruber pvc wytrącanie zanieczyszczeń z mieszaniny gazowej instalacje przemysłowe chemoodporne spawane drut okrągły pp pe

"ułożenie krat w zakładzie produkcja vema producent dostawca bez korozji odporność" "kraty pomostowe odporne na wilgoć wodę chemikalia myjnia malarnia przetwórnia zakład" "kraty pomostowe wema TWS żywice tworzywo PP AMARGO zastosowanie cena" "podłoga ażurowa kraty pomostowe z tworzyw sztucznych PP podesty podniesione" podłoga ażurowa kraty pomostowe z tworzyw sztucznych PP podesty podniesione