Wykładzina chemoodporna z tworzywa sztucznego

Produkujemy i montujemy atestowane wykładziny chemoodporne do zastosowania w stalowych i betonowych zbiornikach wykonane z tworzywa sztucznego PE High Density UV (PE-HD, HDPE).

Wykładzina z tworzywa sztucznego PE High Density UV (PE-HD, HDPE) odgrywa rolę izolacji chemoodpornej materiału konstrukcyjnego zbiornika np. żelbetu, stali itd., które uległy wyeksploatowaniu, silnej korozji i powodują przecieki. Uszczelniamy nią zbiorniki ścieków, biokompostowniki miejskie, zbiorniki na substancje chemiczne, zabezpieczając nie tylko same urządzenia, ale przede wszystkim środowisko. Poza wysoką odpornością chemiczną na działanie szkodliwych związków tworzywo gwarantuje pełną szczelność i nieprzepuszczalność dna oraz płaszcza zbiornika.

Wykładziny chemoodporne z tworzywa sztucznego – zakres prac

 • wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów, wykładziny z płyt na dnie (również cięte w trójkątne pasy i dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika oraz do podstawy mieszadła) i ścianach zbiornika z wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską  celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej za wykładzinę
 • płyty mają być kotwione do istniejących ścian żelbetowych kołkami rozporowymi wraz z elementami rur kompensujących wydłużenia – w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian w lecie i zimie niezależnie od stanu cieczy i panujących warunków otoczenia – wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków Wykonawca dobierze według stanu żelbetu tak by uzyskać optymalną wytrzymałość. Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane szczelnie zatyczkami z tego samego materiału (krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie)
 • płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone – zespawane ekstruderem tak, by uzyskać szczelną w całym zbiorniku nową wykładzinę.
 • dokonanie próby szczelności całej wykładziny na przykład metodą przeskoku iskry (iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt – tworzywa PE, PP są izolatorami) i spisanie stosownego protokołu.

Zaletą proponowanego rozwiązania jest przede wszystkim brak potrzeby specjalnego przygotowania powierzchni pierwotnej zbiornika – jedynie długość zastosowanego kołka mocującego dobierana jest po sprawdzeniu nośności warstwy wierzchniej betonu.

opróżniony skorodowany przeciekający zbiornik kto dokona renowacji
Zniszczony, skorodowany i przeciekający zbiornik przed renowacją
osadnik wstępny po modernizacji renowacji wyłożony wykładziną chemoodporna PEHD tworzywo odporne chemicznie
Osadnik po renowacji wyłożony wykładziną chemoodporna PEHD

Sprawdź szczegółowy opis realizacji

Technologie uszczelnienia wykładzinami chemoodpornymi są stosowane zarówno w nowych konstrukcjach, jak również istniejących w celu ich renowacji, m.in.:

 • Zbiorników, kanałów ściekowych, zbiorników na elektrociepłowniach i stacjach uzdatniania wody, osadników (zbiorniki magazynowe i procesowe – procesy koagulacji), neutralizatorów przy stacjach demineralizacji, kolektorów, zbiorników przemysłowych, wanien, tac ociekowych i wychwytujących, zbiorników odcieków i emulsji olejowych
 • Kanalizacji, włazów, szybów składowych
 • Warników, odstojników
 • Fundamentów
 • Tuneli
 • Otwartych rowów
 • Pracy z materiałami niebezpiecznymi, odkażania, magazynów

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Masz pytania w zakresie wykładzin chemoodpornych z tworzywa sztucznego? Skontaktuj się z nami – gwarantujemy szybki kontakt, sprawną wycenę i przede wszystkim dostarczenie gotowego rozwiązania.