przykład zapytania w zakresie tworzyw i wykładania zbiorników i w kolejnych mailach odpowiedzi. Jeśli masz podobne pytania to zapraszamy: kontakt do AMARGO

Dotyczy: zapytania ofertowego

W zawiązku z realizacją remontu zbiornika na cieczy ciężkiej w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla prosimy o przedstawienie oferty na zakup tworzywa sztucznego którym można wyłożyć przedmiotowy zbiornik od wewnątrz. Tworzywa powinno dać się spajać, grubość powłoki ok 5 mm.
W załączniku przesyłamy rysunek zbiornika.

Z poważaniem

 

zakup tworzywa wyłożyć zbiornik spajać grubość mm cieczy ciężkiej
zakup tworzywa wyłożyć zbiornik spajać grubość mm cieczy ciężkiej