Przedstawiamy przykład realizacji elementów do układu chemoodpornej wentylacji z tworzywa sztucznego – polipropylenu trudnozapalnego PPs typu: podstawy dachowe, podstawa pod wentylator, podstawa tłumiąca wyłożona watą teflonową + dwie kulisy z ramką do oblachowania, cokół pod podstawę dachową itd.
O wyceny, możliwości pytaj www.amargo.pl

dachowe nasady przejścia z PE PPs PCV
dachowe nasady przejścia z PE PPs PCV
dostawy do zamówienia z tworzyw sztucznych płyt grubości 6 mm wentylacyjnych
dostawy do zamówienia z tworzyw sztucznych płyt grubości 6 mm wentylacyjnych
PPs z kulisami wewnątrz kanału produkcja
PPs z kulisami wewnątrz kanału produkcja
prostokątnej podstawy z PP dachowej
prostokątnej podstawy z PP dachowej
ramki kanałów z tworzywa do wentylacyjnego odciągu
ramki kanałów z tworzywa do wentylacyjnego odciągu
wentylacyjne trudnopalne tworzywo certyfikowane pps
wentylacyjne trudnopalne tworzywo certyfikowane pps