Dołączyliśmy do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego!

Jako producent zbiorników z tworzyw termoplastycznych, m.in. dla przemysłu chemicznego, chcąc aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju branży chemicznej i pokrewnych, z początkiem lutego br. oficjalnie zostaliśmy nowym członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC).

Podstawowe obszary, na które stawiamy jeśli chodzi o działania wspierające przemysł chemiczny

Nie chcemy być tylko firmą niemo widniejącą na liście członków PIPC. Zależy nam na tym, by mieć realny wpływ na kształtowanie rozwiązań dla przemysłu chemicznego poprzez dzielenie się naszymi doświadczeniami, wymianą dobrych praktyk i oddziaływaniem na kwestie prawodawstwa. Do podstawowych obszarów, na które stawiamy jeśli chodzi o działania wspierające przemysł chemiczny należą:

  • Technologia zbiorników kompozytowych do magazynowania wodoru w oparciu o założenia Europejskiego Zielonego Ładu (więcej informacji znajduje się tutaj>>)
  • Rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zbiorników magazynowych na materiały żrące, trujące i niebezpieczne, rurociągów dwuściennych, stanowisk NO, systemów detekcji zbiorników podziemnych, etc.

  • Wpływ na zmiany regulacji w zakresie zbiorników magazynowych, ich okresów żywotności, elementów pozwalających na rzetelną ocenę stanu technicznego (o wspomnianych na końcu aspektach mówimy m.in. w najnowszym podcaście – kliknij tutaj, by odsłuchać odcinka>>)

Zbiorniki Amargo dla przemysłu chemicznego

Kategoria: Życie firmy