Dołącz do naszej społeczności!
Obserwuj nasze profile i bądź na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami.

Technologia zbiorników kompozytowych z barierą antydyfuzyjną do magazynowania wodoru w oparciu o założenia Europejskiego Zielonego Ładu

W ramach realizowanego we współpracy Amargo z naukowcami Politechniki Warszawskiej oraz z Politechniki Wrocławskiej projektu badawczo-rozwojowego, którego celem jest opracowanie konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą pojawił się nowy kierunek wykorzystania technologii.

W świetle ogłoszonego przez UE europejskiego prawa o klimacie, rozpoczętych i planowanych projektach wodorowych oraz strategii rozwoju infrastruktury wodorowej w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, działania w ramach projektu ukierunkowaliśmy na wykorzystanie technologii zbiorników kompozytowych z barierą antydyfuzyjną do magazynowania wodoru w oparciu o założenia Europejskiego Zielonego Ładu (zbiorniki zarówno o mniejszych jak i większych pojemnościach).

Największym wyzwaniem technologicznym będą wspomniane bariery antydyfuzyjne (zapobiegające przenikaniu tlenu przez ściany zbiornika i stanowiące barierę tlenową, nawet przy wysokich temperaturach) oraz zapewnienie odporności na wysokie ciśnienie rzędu 500–1500 bar.

Aktualnie prowadzimy rozmowy w zakresie objęcia roli Partnera Strategicznego projektu. W przypadku zainteresowanie współpracą partnerską i chęcią wykorzystania jego potencjału, zapraszamy do kontaktu.

Nowa koncepcja spójna z planem Europejskiego Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej, który zakłada, że do 2050 r. UE stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu poprzez:

 • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

Potencjał projektu – przykłady zastosowania zbiorników kompozytowych na wodór

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

 • Instalacje wytwarzania wodoru przy wykorzystaniu OZE
 • Instalacje doczyszczania wodoru
 • Laboratoria paliw alternatywnych

Energetyka

 • Instalacje wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (farmy wiatrowe, fotowoltaika)
 • Wytwórnia wodoru w instalacji SMR

Logistyka

 • Magazynowanie wodoru na potrzeby zasilania stacji tankowania dla transportu drogowego i kolei
 • Wodór jako siła napędowa w lotnictwie i żegludze morskiej
 • Rozwój rynku samochodów wodorowych (małe zbiorniki na wodór do zastosowania w pojazdach osobowych)

Dystrybucja

 • Stacje tankowania wodoru dla środków transportu publicznego (autobusy, pociągi)

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

  *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

  [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.