Technologia zbiorników kompozytowych do magazynowania wodoru w oparciu o założenia Europejskiego Zielonego Ładu

W świetle ogłoszonego przez UE europejskiego prawa o klimacie, rozpoczętych i planowanych projektach wodorowych oraz strategii rozwoju infrastruktury wodorowej w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, działania w ramach projektu ukierunkowaliśmy na wykorzystanie technologii zbiorników kompozytowych do magazynowania wodoru.