BIM – Building Information Modeling | Biblioteki Revit | Zbiorniki na wodę

Zbiorniki modułowe odwzorowane w standardzie BIM (w aplikacji Revit) to odpowiedź na aktualne trendy w zakresie cyfrowych rozwiązań i wysokie wymagania stawiane przez branżę instalacyjną. Opracowane w technologii BIM biblioteki Revit dotyczą wewnętrznych zbiorników bezciśnieniowych na wodę pitną lub przeciwpożarową wykonywanych w technologii AmargTank MultiPower®.

Opracowane biblioteki Revit pozwolą Ci jeszcze sprawniej projektować zbiorniki na wodę przeciwpożarową i pitną oraz szacować ryzyka związane z inwestycją.

Wykorzystaj modele BIM zbiorników w swoim projekcie

W udostępnionym pakiecie bibliotek znajdziesz:

 • 4 rodziny Revit zbiorników w różnej konfiguracji, którą możesz wybrać w zależności od potrzeb projektowych:
  • zbiornik modułowy wody pitnej napełnienie boczne,
  • zbiornik modułowy wody pitnej napełnienie górne,
  • zbiornik modułowy przeciwpożarowy napełnienie boczne,
  • zbiornik modułowy przeciwpożarowy napełnienie górne,
 • szablon zawierający zestawienia materiałowe oraz tabele do wykorzystania w dokumentacji projektowej
 • oznaczenia (tagi) kompatybilne z bibliotekami zbiorników
 • instrukcję – przewodnik Użytkownika.

Czy zbiorniki w technologii BIM i bibliotekach Revit są dla Ciebie?

Projektant instalacji

Jeśli na co dzień opracowujesz dokumentacje projektowe, dzięki bibliotekom Revit w znaczący sposób usprawnisz proces projektowania według wytycznych Inwestora i zgodnie z możliwościami technicznymi, jakie oferuje producent zbiorników.

Dodatkowo projekt zostanie wzbogacony o komplet informacji oraz wizualizacje z możliwością łatwego modelowania różnych wariantów.

Generalny wykonawca

Jeśli reprezentujesz firmę inżynieryjno-wykonawczą, możesz korzystać z danych dostępnych dzięki technologii BIM pod kątem szybkiej wyceny zbiornika u producenta i określenia harmonogramu prac, co z kolei ułatwi proces składania ofert w przetargach i ograniczy czas na szukanie dostawcy / podwykonawcy.

Dodatkowo masz ciągły dostęp do danych usprawniający prezentację proponowanego rozwiązania Inwestorowi i rozmowy nt. możliwych zmian.

Inwestor

Jeśli jesteś Inwestorem, możesz posiłkować się bibliotekami Revit już na początku planów inwestycyjnych (tj. na etapie koncepcji i rozważań danego przedsięwzięcia).

Dzięki temu zyskujesz niezbędne dane pozwalające zweryfikować możliwy efekt końcowy bez konieczności angażowania firm zewnętrznych.

Dodatkowo informacje dostępne dzięki bibliotekom dadzą Ci wiedzę nt. projektu na każdym etapie procesu inwestycyjnego.


„Pierwsze wrażenia podczas korzystania z bibliotek Revit Amargo są bardzo pozytywne – ArchiCAD wczytał pliki szybko i bezproblemowo. Kubatura i elementy przeniosły się bez zmian. Wszystko zgadza się też z wymiarami. Ponadto dodana już w modelu przestrzeń serwisowa znacznie ułatwia pracę – nie muszę szukać niczego więcej poza wybraniem modelu. Dla mnie jako architekta dzięki modelom BIM zbiorników zyskuję wszystko, co jest mi potrzebne, tym bardziej, że nie znalazłam na rynku innych firm oferujących modele 3D z tego zakresu produktowego.”

OLIWIA JAWORSKA, PRACOWNIA ARCHITEKTURY OLIWIA JAWORSKA

Zbiorniki na wodę w technologii BIM – co zyskasz w praktyce dzięki bibliotekom Revit?

Zoptymalizujesz czas pracy projektowej

Zwiększysz standardy i efektywność pracy projektowej dzięki gotowym opisom specyfikacji projektowej i wizualizacjom zbiornika

Samodzielnie zweryfikujesz możliwości wykonania

Dedykowane filtry pozwolą Ci na sprawną weryfikację możliwości wykonania zbiornika o założonych parametrach technicznych

Zmodyfikujesz warianty zbiornika

Modele Bim umożliwią Ci szybką konfigurację rozwiązania i modelowanie różnych wariantów w zależności od potrzeb inwestycyjnych

Wygenerujesz czytelne zestawienia materiałowe

Szereg tzw. parametrów współdzielonych pozwoli Ci na generowanie jednoznacznych i czytelnych zestawień materiałowych zarówno na potrzeby dołączanych do dokumentacji projektowej wytycznych branżowych, ksiąg przedmiarów, jak i zamówień handlowych

Oszacujesz i ograniczysz ryzyka inwestycji

Technologia BIM pozwoli Ci oszacować ryzyka, przeanalizować możliwe ścieżki rozwiązania pojawiających się problemów już na wczesnym etapie, a tym samym ograniczyć koszty i wpłynąć na przebieg inwestycji budowlanej

Ułatwisz sobie rozmowy z producentem zbiornika

Precyzyjny projekt wpłynie na szybką wycenę zbiornika u producenta i określenie harmonogramu prac, co z kolei usprawni proces składania ofert przetargowych i realizację

Jak korzystać z modeli BIM zbiorników w bibliotekach Revit?

Pakiet bibliotek obejmuje 4 warianty zbiornika modułowego AmargTank MultiPower® w postaci oddzielnych plików rodzin Revit. Różnią się one przeznaczeniem oraz płaszczyzną usytuowania króćca napełniania. Wystąpienie wybranego wariantu jest każdorazowo konfigurowane przez Użytkownika na podstawie konkretnych założeń projektowych w obrębie programu Revit.

Modele BIM zbiorników modułowych MultiPower na wodę posiadają 3 poziomy szczegółowości geometrii. Są one zaimplementowane w obrębie pojedynczego obiektu (ilustracje poniżej). Oznacza to, że ten sam zbiornik będzie reprezentowany: szczegółową trójwymiarową geometrią, uproszczoną trójwymiarową geometrią lub symbolem w zależności od wybranego poziomu szczegółowości w danym widoku (rzucie, przekroju, 3D).

Intuicyjna konfiguracja modeli BIM zbiorników w aplikacji Revit

Biblioteki Revit zbiorników na wodę dysponują szeregiem czytelnie nazwanych parametrów umożliwiających dość swobodną konfigurację zbiornika, króćców i akcesoriów. Wszystkie edytowalne parametry zostały zgrupowane i umieszczone w łatwo dostępnym panelu Użytkownika.

Alternatywnie Użytkownik bibliotek ma możliwość graficznej konfiguracji wybranych właściwości, takich jak rozmiary zbiornika lub usytuowanie króćców i innych komponentów zbiornika poprzez przeciągnięcie dedykowanych im uchwytów w pożądane miejsce.

Dodatkowo biblioteki wyposażone zostały w szereg algorytmów automatyzujących proces konfiguracji oraz dbających o jego prawidłowy przebieg. Dotyczy to między innymi średnicy króćców zależnych od zaprojektowanego króćca napełnienia, automatycznego ustawienia wysokości wybranych króćców czy też doboru rozmiaru oraz usytuowania komponentów takich jak właz zaworu pływakowego i stopni włazowych.

Przestrzeń serwisowa

Przy wewnętrznych zbiornikach AmargTank MultiPower® z płyt modułowych nie należy zapominać o przestrzeni serwisowej, którą należy pozostawić dla przyszłych użytkowników.

W tym celu w bibliotekach zbiorników Amargo poza właściwą geometrią urządzenia, wymodelowana została wirtualna przestrzeń niezbędna do wykonania montażu oraz okresowego serwisu (ilustracja poniżej). Jeśli przestrzeń jest aktywna, to uwzględniana jest podczas detekcji kolizji identycznie jak faktyczna geometria urządzenia. Przestrzeń serwisowa dodawana jest wyłącznie na ścianach, na których nie zlokalizowane zostały przez Użytkownika króćce lub wyposażenie zbiornika. Zakłada się, że ściany uzbrojone w powyższe komponenty oraz dach będą odsunięte od przegród budowlanych oraz innych urządzeń, a dzięki temu zachowana zostanie czytelność modelu zbiornika i obsługujących go instalacji. Przestrzeń serwisową w całości można wyłączyć za pomocą stosownych parametrów.

PRZYKŁADOWE WYKONANIA ZBIORNIKÓW DO POBRANIA

Pobierz przykładowe projekty zbiorników AmargTank MultiPower® – przeciwpożarowych, rezerwowych wody pitnej, na deszczówkę. Jeśli interesuje Cię więcej informacji nt. poniższych przykładów, skontaktuj się z nami.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie zbiorników w BIM / Revit?

Jeśli mimo zapoznania się z instrukcją użytkownika praca z bibliotekami Revit zbiorników AmargTank MultiPower® sprawia Ci kłopot lub potrzebujesz wsparcia projektowego w innym zakresie wymiarów zbiornika niż tych, które umożliwiają modele BIM, skontaktuj się z naszym specjalistą. Zyskasz pełne wsparcie w zakresie modułowych zbiorników na wodę.

Andrzej Kulągowski

FAQ BIM REVIT zbiorniki na wodę – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania