ZAKRES PUBLIKACJI: ZBIORNIKI MAGAZYNOWE DOZOROWE UDT

Badania odbiorcze zbiorników dozorowych na substancje żrące, trujące i niebezpieczne – rodzaje i zakres

Po wyprodukowaniu nowego zbiornika dozorowego przychodzi moment na tak zwane badania odbiorcze. Dzielą się one na odbiory w zakresie producenta i odbiory w zakresie eksploatującego. Co to oznacza?

Odbiory w zakresie producenta są to:

  • badanie budowy,
  • badanie próby szczelności zgodnie z zatwierdzonym sposobem na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej.

Z kolei odbiory w zakresie eksploatującego są wykonywane przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje. W tej grupie mieszczą się badanie w ruchu lub ewentualnie inne badania wskazane przez inspektora UDT.

Badania odbiorcze zbiorników dozorowych w zakresie producenta

Badania w zakresie producenta są przeprowadzane przez inspektora UDT w miejscu zgłoszonym przez producenta. Najczęściej jest to siedziba firmy, lub inne miejsce gdzie zbiornik jest budowany. Ze względu na ograniczenia gabarytów do transportu dopuszczalne jest budowanie zbiornika w miejscu eksploatacji pod nadzorem UDT.

Badanie budowy polega na:

  • sprawdzeniu kompletności dokumentacji dotyczącej możliwości wykonania zbiornika przez dany zakład oraz konkretnych spajaczy, laminerów,
  • sprawdzeniu certyfikatów materiałowych półproduktów, z których został zbudowany zbiornik
  • badaniu poprawności budowy zbiornika z zatwierdzoną wcześniej przez UDT dokumentacja projektową oraz technologią dla zakładu produkującego (zakład produkcyjny powinien mieć uznaną w UDT technologię wykonywania zbiorników).

Badanie próby szczelności polega na:

  • poddaniu zbiornika próbie szczelności zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej dotyczącymi procedury przeprowadzania próby szczelności danego zbiornika.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z badań w zakresie producenta tabliczka zbiornika zostaje ocechowana znakiem inspektora wykonującego badanie. Wystawiane są też dokumenty potwierdzające przeprowadzenie tychże badań.

Badania odbiorcze zbiorników dozorowych w zakresie eksploatującego

Badania w zakresie eksploatującego zleca eksploatujący do terenowej jednostki UDT lub wystawia upoważnienia dla innej firmy do reprezentowania eksploatującego przed UDT w sprawie badań dopuszczających zbiornik do eksploatacji. Badanie jest wykonywane na zbiorniku w miejscu eksploatującego. Badanie polega na:

a) sprawdzeniu kompletności dokumentacji:

  • dotyczącej samego zbiornika (badania odbiorcze UDT w zakresie producenta),
  • dotyczącej sposobu pracy samego zbiornika (sposób napełnienia, opróżniania, wyposażenie dodatkowe),
  • pokazującej lokalizację zbiornika na terenie eksploatującego oraz szkic pokazujący najbliższe otoczenie zbiornika (inne zbiorniki, urządzenia).

b) Zgodnie z zapisanymi rozporządzenia dotyczącego magazynowania czynników roboczych żrących niebezpiecznych każdy zbiornik magazynowy powinien być zabezpieczony przed wyciekiem substancji magazynowanej w zbiorniku do środowiska. W związku z tym badanie obejmuje także sprawdzenie urządzenia zabezpieczającego przed wyciekiem substancji magazynowanej w zbiorniku do środowiska (wanna ochronna powinna być wyposażona w czujnik przecieku oraz sygnalizację optyczno-dźwiękową).

c) sprawdzenie poprawności działania urządzeń zabezpieczających oraz działania czujników sygnalizacji wycieku zbiornika magazynowego. Zbiornik dodatkowo powinien być napełniony czynnikiem roboczym.

Pozytywny wynik badania „w ruchu”: decyzja o dopuszczeniu zbiornika do eksploatacji jako zbiornika magazynowego.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Mierzysz się z wyzwaniami z zakresu zbiorników dozorowych? Napisz do nas – chętnie wesprzemy Cię już od etapu koncepcji i pomożemy zrealizować cele inwestycyjne.