Autor: Szczepan Gorbacz, Prezes Zarządu Amargo
Ekspert z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych

Po wyprodukowaniu nowego zbiornika dozorowego przychodzi moment na tak zwane badania odbiorcze. Dzielą się one na odbiory w zakresie producenta i odbiory w zakresie eksploatującego. Co to oznacza?

Odbiory w zakresie producenta są to:

 • badanie budowy,
 • badanie próby szczelności zgodnie z zatwierdzonym sposobem na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej.

Z kolei odbiory w zakresie eksploatującego są wykonywane przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje. W tej grupie mieszczą się badanie w ruchu lub ewentualnie inne badania wskazane przez inspektora UDT.

Badania odbiorcze zbiorników dozorowych w zakresie producenta

Badania w zakresie producenta są przeprowadzane przez inspektora UDT w miejscu zgłoszonym przez producenta. Najczęściej jest to siedziba firmy, lub inne miejsce gdzie zbiornik jest budowany. Ze względu na ograniczenia gabarytów do transportu dopuszczalne jest budowanie zbiornika w miejscu eksploatacji pod nadzorem UDT.

Badanie budowy polega na:

 • sprawdzeniu kompletności dokumentacji dotyczącej możliwości wykonania zbiornika przez dany zakład oraz konkretnych spajaczy, laminerów,
 • sprawdzeniu certyfikatów materiałowych półproduktów, z których został zbudowany zbiornik
 • badaniu poprawności budowy zbiornika z zatwierdzoną wcześniej przez UDT dokumentacja projektową oraz technologią dla zakładu produkującego (zakład produkcyjny powinien mieć uznaną w UDT technologię wykonywania zbiorników).

Badanie próby szczelności polega na:

 • poddaniu zbiornika próbie szczelności zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej dotyczącymi procedury przeprowadzania próby szczelności danego zbiornika.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z badań w zakresie producenta tabliczka zbiornika zostaje ocechowana znakiem inspektora wykonującego badanie. Wystawiane są też dokumenty potwierdzające przeprowadzenie tychże badań.

Badania odbiorcze zbiorników dozorowych w zakresie eksploatującego

Badania w zakresie eksploatującego zleca eksploatujący do terenowej jednostki UDT lub wystawia upoważnienia dla innej firmy do reprezentowania eksploatującego przed UDT w sprawie badań dopuszczających zbiornik do eksploatacji. Badanie jest wykonywane na zbiorniku w miejscu eksploatującego. Badanie polega na:

a) sprawdzeniu kompletności dokumentacji:

 • dotyczącej samego zbiornika (badania odbiorcze UDT w zakresie producenta),
 • dotyczącej sposobu pracy samego zbiornika (sposób napełnienia, opróżniania, wyposażenie dodatkowe),
 • pokazującej lokalizację zbiornika na terenie eksploatującego oraz szkic pokazujący najbliższe otoczenie zbiornika (inne zbiorniki, urządzenia).

b) Zgodnie z zapisanymi rozporządzenia dotyczącego magazynowania czynników roboczych żrących niebezpiecznych każdy zbiornik magazynowy powinien być zabezpieczony przed wyciekiem substancji magazynowanej w zbiorniku do środowiska. W związku z tym badanie obejmuje także sprawdzenie urządzenia zabezpieczającego przed wyciekiem substancji magazynowanej w zbiorniku do środowiska (wanna ochronna powinna być wyposażona w czujnik przecieku oraz sygnalizację optyczno-dźwiękową).

c) sprawdzenie poprawności działania urządzeń zabezpieczających oraz działania czujników sygnalizacji wycieku zbiornika magazynowego. Zbiornik dodatkowo powinien być napełniony czynnikiem roboczym.

Pozytywny wynik badania „w ruchu”: decyzja o dopuszczeniu zbiornika do eksploatacji jako zbiornika magazynowego.

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

  *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

  [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

  Kategoria: Baza wiedzy