Już kolejny rok przynależymy do Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych

Z wielką dumą chcemy podkreślić przynależność Amargo do Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (PKTK) w kolejnym już roku. Technologie kompozytowe nie są nam obce – nieustannie rozwijamy ten obszar, biorąc czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych i uczestnicząc w światowych wydarzeniach poświęconych rynkowi kompozytów (patrz: JEC WORLD).

Naszą misją jest odpowiedzialna realizacja instalacji przemysłowych, co wiąże się z potrzebą poszerzania portfolio i dostępnych rozwiązań, które spełnią wymagania rozwijającego się przemysłu.

W kontekście zbiorników przemysłowych na chemikalia technologia kompozytowa niesie za sobą szereg możliwości, zwłaszcza gdy występują jednocześnie takie wymogi, jak np.:

  • wysoka temperatura,
  • ciśnienie,
  • korozyjne medium,
  • wysoka gęstość medium,
  • stabilność wymiarowa (wytrzymałość, sztywność, pełzanie),
  • nieregularny kształt,
  • inne wymagania m.in. elektroprzewodzenie, odporność na ścieranie, dodatkowa wykładzina, barwienie/malowanie zewnętrzne, itp.

Swoim Klientom możemy oferować zbiorniki kompozytowe (bezciśnieniowe oraz ciśnieniowe), w tym z chemoodpornym linerem.

Tworzywo, kompozyt, hybryda – dobór materiałów do budowy zbiorników przemysłowych

O Polskim Klastrze Technologii Kompozytowych (PKTK)

Polski Klaster Technologii Kompozytowych (PKTK) został powołany w październiku 2017 roku w Krakowie i stanowi platformę współpracy podmiotów działających w obszarze technologii kompozytowych, w tym uczelni i jednostek naukowych, badawczych lub rozwojowych oraz przedsiębiorców, wynalazców, jednostek otoczenia biznesu i innych osób lub instytucji. Zrzesza obecnie ponad 100 członków.

Celem Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych jest promocja polskich technologii, firm oraz instytucji, które zajmują się wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem elementów kompozytowych, a także popularyzacja polskiej myśli technologicznej dotyczącej urządzeń oraz komponentów służących do produkcji kompozytów (…). PKTK to także miejsce doskonalenia wiedzy z zakresu materiałów kompozytowych za sprawą szkoleń i wyjazdów do wiodących ośrodków międzynarodowych oraz realizację wspólnych projektów badawczych.

Polski Klaster Technologii Kompozytowych w grudniu 2021 roku uzyskał status klastra kluczowego. Krajowy Klaster Kluczowy zyskują organizacje o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. 

Polityka klastrowa jest obecnie nieodłącznym elementem polityki gospodarczej większości krajów na świecie. Klastry kluczowe stają się niejako narzędziem do rozwoju struktur gospodarczych regionalnych czy też krajowych, w których wysoko rozwinięte klastry stają sie instrumentem do realizacji m.in. zadań publicznych. Uwzględnienie roli klastrów stanowi element łączący politykę przemysłową i innowacyjną z polityką rynku pracy oraz polityką w zakresie edukacji zawodowej, średniej i wyższej.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytanie z zakresu zbiorników przemysłowych z tworzyw termoplastycznych, kompozytów lub konstrukcji hybrydowych, napisz do nas.