Celem projektu, który otrzymał dofinansowanie jest opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą

Projekt uzyskał 13 779 430,50 PLN dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Będzie realizowany od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r. przez Amargo w synergii z naukowcami Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz z Politechniki Wrocławskiej. Jego pełna wartość wyniesie 16 379 128,75 PLN.

W związku z postawionym celem badania przemysłowe i prace rozwojowe będą prowadziły do opracowania technologii wytwarzania dwuwarstwowych zbiorników kompozytowych, kompletnego doboru materiałów i parametrów procesu, w tym sposobu nawijania, badań mechanicznych oraz starzenia wybranych materiałów, oceny szczelności i chemoodporności termoplastycznego linera oraz opracowania systemów monitoringu za pomocą metod NDT oraz czujników piezoelektrycznych.

W ramach projektu powstanie linia technologiczna, na której zostanie wykonany demonstrator w postaci zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą.

Na obecnym etapie prac zależy nam na zaczerpnięciu dodatkowej opinii wśród projektantów, technologów, konstruktorów i użytkowników instalacji przemysłowych i poznanie problemów, z jakimi borykają się w codziennej pracy – dzięki temu nowa technologia będzie mogła rozwiązać rzeczywiste potrzeby przemysłu.

W jakim celu pracujemy nad nową konstrukcją zbiornika?

Proponowana konstrukcja zbiornika cechuje się trzema elementami, które nie występowały dotąd jednocześnie w zbiornikach magazynowych, tj.:

  • zbiornik wykonany jest z materiału kompozytowego,
  • jest to zbiornik ciśnieniowy,
  • zbiornik posiada duży właz w dennicy.

Istnieją kompozytowe zbiorniki ciśnieniowe, ale wyposażone są one jedynie w niewielkie otwory. Występujące zbiorniki kompozytowe z dużymi włazami są konstrukcjami bezciśnieniowymi, wykonanymi w innej technologii, w związku z czym nie wykazują właściwych cech wytrzymałościowych.

Istnieją co prawda zbiorniki ciśnieniowe z dużymi, otwieranymi włazami, ale wykonane są one z materiałów metalowych (zwykle stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub powlekanej), a co za tym idzie – mają wysoką masę i mogą ulegać korozji.

Kompozytowe zbiorniki ciśnieniowe wykonywane są w technologii nawijania włókna, którą nadzwyczaj trudno jest wykonać konstrukcję z dużym otwarciem na dennicy.

Naszym celem jest opracowanie zbiornika cechującego się innowacyjnym sposobem realizacji technologii nawijania w celu zamieszczenia dużego włazu w dennicy.

Korzyści płynące z nowej technologii

Zbiorniki ciśnieniowe są stosowane w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, spożywczym itd. do przechowywanie substancji żrących, agresywnych, niebezpiecznych i trujących, które cechują się wysoką reaktywnością i niejednokrotnie powodują korozję. Co ważne, we wspomnianych zastosowaniach zbiorniki ciśnieniowe nie mogą być zastąpione przez zbiorniki bezciśnieniowe.

Nad metalowymi zbiornikami ciśnieniowymi nasza konstrukcja będzie górować szeregiem istotnych zalet, wśród których warto wymienić:

  • nadzwyczaj wysoką odporność chemiczną i możliwość pracy z pełnym spektrum związków żrących,
  • lekkość wpływającą na warunki transportu i montażu (m.in. mniejsze zużycie paliwa i emisję CO2, możliwość łatwiejszego wyniesienia na wysokość czy posadowienia na mniej wytrzymałym podłożu),
  • uchylną dennicę umożliwiającą – często konieczny – dostęp do wnętrza zbiornika w celu inspekcji lub okresowego czyszczenia.