Produkujemy i montujemy atestowane wykładziny chemoodporne do zastosowania w stalowych i betonowych zbiornikach wykonane z tworzywa sztucznego PE High Density UV (PE-HD, HDPE) w celu ich zabezpieczenia przed korozją i uszczelnienia.

Wykładzina z tworzywa sztucznego PE High Density UV (PE-HD, HDPE) odgrywa rolę izolacji chemoodpornej materiału konstrukcyjnego zbiornika np. żelbetu, stali itd., które uległy wyeksploatowaniu, silnej korozji i powodują przecieki. Uszczelniamy nią zbiorniki ścieków, biokompostowniki miejskie, zbiorniki na substancje chemiczne, zabezpieczając nie tylko same urządzenia, ale przede wszystkim środowisko. Poza wysoką odpornością chemiczną na działanie szkodliwych związków tworzywo gwarantuje pełną szczelność i nieprzepuszczalność dna oraz płaszcza zbiornika.

 • wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów, wykładziny z płyt na dnie (również cięte w trójkątne pasy i dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika oraz do podstawy mieszadła) i ścianach zbiornika z wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską  celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej za wykładzinę
 • płyty kotwione do istniejących ścian żelbetowych kołkami rozporowymi wraz z elementami rur kompensujących wydłużenia – w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian w lecie i zimie niezależnie od stanu cieczy i panujących warunków otoczenia – wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków dobieramy według stanu żelbetu tak by uzyskać optymalną wytrzymałość. Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane szczelnie zatyczkami z tego samego materiału (krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie)
 • płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone – zespawane ekstruderem w celu uzyskania szczelnej wykładziny w całym zbiorniku
 • dokonanie próby szczelności całej wykładziny np. metodą przeskoku iskry (iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt – tworzywa PE, PP są izolatorami) i spisanie stosownego protokołu

Zaletą proponowanego rozwiązania jest przede wszystkim brak potrzeby specjalnego przygotowania powierzchni pierwotnej zbiornika – jedynie długość zastosowanego kołka mocującego dobierana jest po sprawdzeniu nośności warstwy wierzchniej.

opróżniony skorodowany przeciekający zbiornik kto dokona renowacji
Zniszczony, skorodowany i przeciekający zbiornik przed renowacją
osadnik wstępny po modernizacji renowacji wyłożony wykładziną chemoodporna PEHD tworzywo odporne chemicznie
Osadnik po renowacji wyłożony wykładziną chemoodporna PEHD
montaż wykładziny płaszcza zbiornika osadnika wstępnego producent wykładzin z tworzywa

Przykładowe realizacje

Renowacja skorodowanego, stalowego zbiornika na oczyszczalni ścieków

Cel: zapewnienie ciągłości procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków poprzez zabezpieczenie chemoodporne silnie skorodowanej konstrukcji osadnika za pomocą renowacji wykładziną z tworzywa.

Zakres realizacji: wyłożenie osadnika wykładziną chemoodporną z polietylenu PE High Density UV (PE-HD, HDPE)

Technologie uszczelnienia (zabezpieczenia antykorozyjnego) wykładzinami chemoodpornymi są stosowane zarówno w nowych konstrukcjach, jak również istniejących w celu ich renowacji, m.in.:

 • Zbiorników, kanałów ściekowych, zbiorników na elektrociepłowniach i stacjach uzdatniania wody, osadników (zbiorniki magazynowe i procesowe – procesy koagulacji), neutralizatorów przy stacjach demineralizacji, kolektorów, zbiorników przemysłowych, wanien, tac ociekowych i wychwytujących, zbiorników odcieków i emulsji olejowych
 • Kanalizacji, włazów, szybów składowych
 • Warników, odstojników
 • Fundamentów
 • Tuneli
 • Otwartych rowów
 • Pracy z materiałami niebezpiecznymi, odkażania, magazynów

Aby ułatwić wspólne rozmowy w temacie zapytania i spełnić Twoje potrzeby, przydatne będą informacje dotyczące etapu, na jakim znajduje się inwestycja (koncepcja / projekt / przetarg / zakup) oraz:

 • informacja o tym, z jaką substancją chemiczną i o jakim stężeniu wykładzina będzie mieć styczność (najlepiej załącz do zapytania kartę charakterystyki substancji)
 • dane dotyczące temperatury pracy medium
 • informacje dotyczące przybliżonych wymiarów/powierzchni do wyłożenia wykładziną chemoodporną

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Masz pytania w zakresie wykładzin chemoodpornych z tworzywa sztucznego? Skontaktuj się z nami – gwarantujemy szybki kontakt, sprawną wycenę i przede wszystkim dostarczenie gotowego rozwiązania.








  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.