Dołącz do naszej społeczności!
Obserwuj nasze profile i bądź na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami.

Wskazujemy na wyzwania w zakresie magazynowania substancji chemicznych

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Techniki PIPC
Warszawa 19.04.2023 r.

W dniu 19 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Techniki Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Wzięli w nim udział przedstawiciele m.in. Transportowego Dozoru Technicznego, Urzędu Dozoru Technicznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego, BASF Polska Sp. z o.o. oraz Akademickiego Centrum Szkoleniowego MUSTC.

Podczas spotkania wraz z innymi ekspertami z branży kontynuowaliśmy omawianie tematów prezentowanych podczas seminarium „Bezpieczna Chemia”, które w tym roku odbyło się pod hasłem “Bezpieczeństwo na radarze – bieżący stan i rozwiązania na przyszłość”.

Amargo wskazuje na wyzwania w zakresie magazynowania substancji żrących, trujących i niebezpiecznych

W ramach posiedzenia Tomasz Szparaga, Konsultant techniczny Amargo omówił kwestię uspójnienia wymagań przepisów UDT / TDT z obszaru magazynowania oraz załadunku / rozładunku materiałów trujących lub żrących. Poruszył także zagadnienia związane z odpowiedzialnymi i ekonomicznie uzasadnionymi metodami oceny stanu technicznego zbiorników dozorowych z tworzyw sztucznych – wskazał na zastosowanie elementów wskaźnikowych oraz systemów czujników i omówił korelację tych rozwiązań z przepisami prawnymi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ekspertom za ciekawe wystąpienia i merytoryczne dyskusje.

Komisja Bezpieczeństwa i Techniki PIPC

Kluczowymi zadaniami Komisji Bezpieczeństwa i Techniki Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego jest m.in. oddziaływanie na kształt prawodawstwa poprzez przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych, wypracowywanie wspólnych interpretacji przepisów prawa, inicjowanie działań interwencyjnych w aspektach ważnych dla funkcjonowania Członków, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

    *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

    [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

    Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

    Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

    Kategoria: Życie firmy