Kultywujemy współpracę z obszarem nauki – podpisaliśmy umowę z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Chcąc pokazać młodemu pokoleniu możliwości samorealizacji i kariery w kraju jesteśmy mocno nastawieni na dynamiczny rozwój, w tym w szczególności technologiczny. Tym samym staramy się kultywować stałą i konstruktywną współpracę z obszarem nauki. Efektem tych zamierzeń było podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Współpraca biznesu i nauki

Instytucje z obszaru nauki i badań, takie jak np. instytuty naukowe, uczelnie wyższe czy centra badawcze, są jednym z ogniw umożliwiającym przyspieszenie realizacji założonych celów rozwojowych.

Wśród działań wynikających ze współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy będą wspólne przedsięwzięcia badawcze, prace analityczne, proinnowacyjne i wdrożeniowe m.in. w zakresie doradztwa, prac badawczo-naukowych, projektowo-konstrukcyjnych czy innowacyjnych rozwiązań.

Projekty badawczo rozwojowe Amargo

Potwierdzeniem na wykorzystanie potencjału tkwiącego we wzajemnych relacjach biznesu i nauki jest projekt NCBiR dotyczący opracowania inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą, który realizujemy w konsorcjum z naukowcami Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz z Politechniki Wrocławskiej.

Nowa technologia to sporo wyzwań, ale również duży potencjał dla branży przemysłowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij w link>>.