Porozmawiajmy o partnerskiej współpracy przy projekcie
Szczepan Gorbacz, Prezes Zarządu Amargo