Andrzej Kulągowski, Konsultant technicznego wsparcia Klienta B2B Amargo
Ekspert z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Warszawskiej. Od 15stu lat związany z branżą przemysłową. Na co dzień pomaga projektantom oraz osobom zarządzającym infrastrukturą obiektów komercyjnych i przemysłowych w realizacji inwestycji z zakresu instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych.

Specjalizuje się w zbiornikach modułowych na wodę, a dzięki swojej pracy zapewnia doskonałe warunki prowadzonym procesom i przyczynia się do realnych oszczędności m.in. dzięki wdrażaniu efektywniejszej gospodarki wodno-ściekowej. Odpowiada za opracowanie bibliotek Revit zbiorników na wodę w technologii BIM, będących odpowiedzią na aktualne trendy w zakresie cyfrowych rozwiązań i wysokie wymagania stawiane przez branżę instalacyjną.

Bierze aktywny udział w wydarzeniach branżowych, szkoląc przedstawicieli biur projektowych, firm wykonawczych oraz inwestorów instytucjonalnych. Współpracuje z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) czy Stowarzyszeniem Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP).