Dołącz do naszej społeczności!
Obserwuj nasze profile i bądź na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami.

Cóż za intensywny miesiąc za nami! Udostępniamy kilka ujęć z minionych wydarzeń branżowych. Gratulujemy Organizatorom za przygotowanie niezwykle interesujących, merytorycznych spotkań i dziękujemy za zaproszenie oraz niejednokrotnie możliwość dzielenia się swoimi projektami i planami badawczo-rozwojowymi.

12-14.11.2023
LIMACON 2023 – Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy

Konferencja „Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy”, podczas której Szczepan Gorbacz, Prezes Zarządu Amargo wygłosił prelekcję pn. „Zaawansowane materiały i innowacyjne rozwiązania technologiczne dla przemysłowych zbiorników magazynowych”. Wydarzenie naukowo-biznesowe zostało zorganizowane przez Politechnikę Białostocką we współpracy z Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych i dwoma innymi Krajowymi Klastrami Kluczowymi.

16.11.2023
III. edycja HYDROGENCONFERENCE.PL

III. edycja HYDROGENCONFERENCE.PL na Uniwersytecie Warszawskim, podczas której zaprezentowano raport: Prognoza zapotrzebowania na wodór odnawialny RFNBO w Polsce do 2030 r. zgodnie z celami regulacyjnymi wskazanymi w: Dyrektywie RED III, Rozporządzeniach – FuelEU Maritime, REFuelEU Aviation i AFiR.

W tym miejscu przekazujemy ogromne podziękowania dla Pana Grzegorza Tchorek oraz Instytutu Energetyki za wykonanie świetnej pracy – zebranie szeregu danych w jedno zwarte i przede wszystkim zrozumiałe oraz logiczne opracowanie, które z pewnością będzie punktem wyjścia do wielu kolejnych strategii i planów w zakresie produkcji, konsumpcji, przesyłu, przewozu, magazynowania, dystrybucji wodoru określanego mianem zielonego. Podczas konferencji Prezes Zarządu Amargo wziął udział w debacie pn. „Transport i dystrybucja wodoru”. Tę tematykę poruszymy jeszcze w naszych publikacjach.

20-24.11.2023
European Hydrogen Week

European Hydrogen Week w Brukseli, podczas którego wraz z Branżowym Punktem Kontaktowym Inteligentna i Czysta Mobilność prezentowaliśmy w formule zdalnej nasz projekt badawczo-rozwojowy w zakresie magazynowania wodoru – wykład pn. „Advanced materials for hydrogen storage tanks​”.

21-22.11.2023
IV TECHCO Forum

Uczestnictwo w wyjątkowym spotkaniu branży chemicznej organizowanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) – IV TECHCO Forum. Zakres tematyczny tegorocznej edycji skupiony był wokół zagadnień środowiskowych i energetycznych, a także związanych z nimi wyzwań technologicznych i regulacyjnych.

23-24.11.2023
IV Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych

IV Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych zorganizowane przez jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych PZITS. Podczas spotkania branżowego mieliśmy okazję przedstawić praktyczne możliwości magazynowania wody wewnątrz budynków, wykorzystując modułowe zbiorniki AmargTank MultiPower®. Amargo było Partnerem Diamentowym tego wydarzenia.

27-28.11.2023
III Kongres 3W

Patronat i udział w III Kongresie 3W – spotkania zrzeszającego ekspertów, którzy zajmują się technologiami z obszaru wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. Idea 3W woda-wodór-węgiel to wyjątkowy projekt zainicjowany przez BGK w 2021 roku. Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju i budowanie przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne technologie w obszarze wody, wodoru i węgla nieenergetycznego. W ramach wydarzenia zaprezentowaliśmy nasze projekty:

 • zbiornik kompozytowy do magazynowania wodoru (typ IV) wraz z systemem monitorowania stanu jego konstrukcji i pracy,
 • zbiorniki na węgiel aktywny z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i środowiska naturalnego,
 • zbiorniki na wodę jako spełnienie nowych wymogów i trendów gospodarki o obiegu zamkniętym (zbiorniki na deszczówkę, wodę szarą, odzysk energii ze ścieków).

29.11.2023
Posiedzenie Komisji Badań i Innowacji PIPC

Uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Badań i Innowacji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm członkowskich PIPC.

30.11.2023
Spotkanie w ramach programu mentorskiego w Stowarzyszeniu Enactus

We współpracy z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej Amargo zostało partnerem strategicznym, a Szczepan Gorbacz, Prezes Zarządu Amargo Mentorem w Stowarzyszeniu Enactus. W ramach programu Prezes realizuje spotkania ze studentami, podczas których rozmawiają m.in. o pomysłach na biznes oraz rozważają możliwe rozwiązania i funkcjonalności. W ramach programu studenci mają okazję zdobycia praktycznej wiedzy biznesowej.

Po intensywnej pracy projektów na uczestników programu czekał „speed-dating” z Mentorami, którym został zaprezentowany każdy z projektów. Spotkanie miało na celu wskazanie problemów i dokonań oraz otrzymanie mentorskiego feedbacku odnośnie swojej pracy.

A już 5.12.2023 roku Szczepan Gorbacz udzieli wywiadu do cyklu „Wywiady z Biznesem”. Podczas spotkania poruszy kluczowe aspekty budowania firmy w sektorze przemysłowy, opowie o błędach, które często pojawiają się na początku, oraz o tym, jak skutecznie wejść w świat biznesu.

Wśród głównych tematów rozmowy znajdą się:

 • ścieżka do zdobycia doświadczenia w prowadzeniu firmy w branży przemysłowej,
 • inspiracje i motywacje do rozpoczęcia działalności w tym sektorze,
 • strategie pozyskiwania pierwszych klientów i kształtowanie oferty produktowej,
 • wyzwania i kierunki rozwoju firmy w kontekście dynamicznie zmieniającego się rynku,
 • relacja między pasją a biznesem – czy to możliwe?
 • wizja przyszłości firmy i identyfikacja nowych możliwości na rynku.

1.12.2023
Spotkanie sygnatariuszy Pomorskiej Platformy Offshore Pomorskie

Uczestnictwo w spotkaniu sygnatariuszy Pomorskiej Platformy Offshore Pomorskie, którego tematem było powołanie pierwszej międzysektorowej grupy roboczej Offshore2Hydrogen i wyspa transformacji energetycznej w ramach targów EDU OFFSHORE WIND 2024.

4.12.2023
III Debata Kampanii Polska Chemia 

Tegoroczna Debata Kampanii Polska Chemia odbywa się pod hasłem: „Zielona Europa vs. ekspansja gospodarcza Azji. Czy i jak można wygrać ten nierówny wyścig?”. Jako członek Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego z przyjemnością bierzemy udział w inicjatywach PIPC.

Debata ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytania:

 • Jak Polska Chemia radzi sobie z problemami dotykającymi całej Europy?
 • Jak Polska Chemia ma walczyć o utrzymanie własnej pozycji konkurencyjnej, gdy konkurenci grają według innych zasad?
 • Czy rynek wspólnotowy jest dostatecznie chroniony?
 • Co instytucje międzynarodowe i rządy krajowe mogą zrobić by chronić i wspierać własny przemysł?
 • Czy przemysł chemiczny może być jednocześnie zrównoważony – tak by spełniać cele klimatyczne i konkurencyjny?

Podczas spotkania z przedstawicielami sektora chemicznego oraz administracji poruszone zostają m.in. następujące zagadnienia:

 • mechanizmy ochrony rynku UE;
 • wsparcie konkurencyjności rynku;
 • transformacja środowiskowo-produktowa;
 • innowacyjność i finansowanie.

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

  *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

  [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.