Dzięki dotacji z NCBiR wraz z naukowcami opracujemy nową technologię zbiorników kompozytowych, która rozwiąże realne potrzeby przemysłu

Branża przemysłowa już teraz widzi w nowej technologii ciśnieniowych zbiorników kompozytowych duży potencjał. Skorzystają z niej przede wszystkim sektory chemiczny, petrochemiczny, czy spożywczy, w których konieczne jest zapewnienie bezpiecznego magazynowania substancji żrących, agresywnych, niebezpiecznych i trujących o wysokiej reaktywności.