Na początku tygodnia w sanockiej mleczarni miał miejsce wypadek  – rozszczelnił się pojemnik z kwasem azotowym. Na szczęście niebezpieczna substancja została szybko zneutralizowana i nikomu nic się nie stało.

http://esanok.pl/2017/sanok-w-mleczarni-rozszczelnil-sie-pojemnik-z-kwasem-azotowym-nie-ma-zagrozenia-dla-ludzi-i-srodowiska-00e13dm.html

Aby uniknąć niebezpieczeństwa przeciekania szkodliwych cieczy do środowiska i zabezpieczyć podłoże przed skażeniem, należy stosować naczynia ociekowe. W przedsiębiorstwach, w których używa się agresywnych substancji, są one niezbędne.

Takie tace i wanny ociekowe chronią przed wydostaniem się niebezpiecznych chemikaliów do gleby. Misy awaryjne AMARGO spełniają wymogi UDT, normy BHP i gwarantują najwyższą szczelność i chemoodporność.
Zachęcamy do wysyłania zapytań o doradztwo, wymiar, niezobowiązującą wycenę:
biuro@amargo.pl
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Dział handlowy: handel@amargo.pl
Dział produkcji i prefabrykacji: produkcja@amargo.pl
Logistyka i realizacja zamówień: logistyka@amargo.pl
Dział techniczny, product manager: produkty@amargo.pl

https://www.amargo.pl/blog/wanny-ociekowe-czyli-jak-zabezpieczyc-powierzchnie-przed-wyciekajacymi-substancjami-wychwytowe-podloza/