Dołącz do naszej społeczności!
Obserwuj nasze profile i bądź na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami.

Jesień rozpoczęła się dla Amargo bardzo intensywnie. Ostatnie dni naszym przedstawicielom upłynęły nie tylko na realizacji kolejnych projektów, ale również na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami oraz rozmowach o nowych technologiach. Przybywamy z krótkim podsumowaniem minionych wydarzeń.

2. października 2023
Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Na zaproszenie Pani prof. dr hab. inż. Anny Boczkowskiej, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Szczepan Gorbacz – Prezes Zarządu Amargo uczestniczył w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024.

Współpraca Amargo ze środowiskami uczelnianymi jest nam bardzo bliska, szczególnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i Politechniką Wrocławską, z którymi wspólnie prowadzimy prace B+R w zakresie innowacyjnych technologii.

Życzymy wszystkim studentom, by nowy Rok Akademicki był pełen ciekawych wyzwań i przyniósł przydatną wiedzę i umiejętności, które zaprocentują w kolejnych latach.

4-5. października 2023
12. Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®

To już 12. Edycja Międzynarodowych Targów Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®, które są poświęcone w całości branży materiałów i technologii kompozytowych. Wystawcy z całego świata podczas targów prezentowali innowacyjne technologie, materiały i nowe produkty.

Targi gromadzą zarówno przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji jak i ośrodków naukowych i badawczych. Obecność ekspertów z tak wielu środowisk pozwala na prowadzenie niezwykle interesujących i przede wszystkim owocnych dyskusji na najważniejsze tematy branżowe.

Tematy tegorocznych paneli dyskusyjnych to:

 • Nowoczesne materiały kompozytowe w odbudowie Ukrainy,
 • Wodór paliwo przyszłości w erze przemian energetycznych,
 • Zrównoważona Gospodarka Obiegu Zamkniętego w branży materiałów kompozytowych,
 • Internacjonalizacja.

Szczepan Gorbacz – Prezes Zarządu Amargo wziął udział w panelu dyskusyjnym „Wodór paliwo przyszłości w erze przemian energetycznych” moderowanym przez Panią Katarzyną Stec (Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych). Wśród pozostałych uczestników debaty byli: Mirosław Skibski (Agencja Rozwoju Przemysłu), dr hab. inż. Wojciech Błażejewski (Politechnika Wrocławska), dr inż. Andrzej Czulak (PKTK), Jerzy Kopeć (Innowacyjna Małopolska), Krzysztof Gogola (Protium), dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk (Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych), dr hab. inż. Magdalena Dudek (AGH) oraz Wojciech Mucha (wodorowe.info).

4-5 października 2023
Konferencja Hydrogen Pilot Summit

Konferencja Hydrogen Pilot Summit zorganizowana 4. października na terenie Targów EXPO w Krakowie zamknęła klamrą pierwszy rok działalności projektu pilotażowego Hydrogen. Wydarzenie było częścią 12. Międzynarodowych Targów Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®.

Konferencja obejmowała swoim programem trzy części odnoszące się do różnych wymiarów funkcjonowania projektu pilotażowego. Wśród omawianych obszarów znalazły się aspekty polityczne oraz aktualny stan rozwoju regionalnych ekosystemów wodorowych w trzech współkoordynujących projekt pilotażowy regionach. W ostatniej części Liderzy poszczególnych działań demonstracyjnych podsumowali osiągnięcia ostatnich miesięcy i wyzwania czekające na nich w przyszłości.

W ramach Hydrogen Summit Krakowski Park Technologiczny zorganizował wizyty studyjne poświęcone projektom pilotażowym w zakresie technologii wodorowych w regionie – były to wizyta studyjna w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Spotkanie w ramach Projektu Pilotażowego Hydrogen

W dniu 5. października w ramach Projektu Pilotażowego Hydrogen miało miejsce wyjątkowe spotkanie przedstawicieli Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przemysłu oraz grupy Vanguard Initiative, którzy stworzyli inspirującą atmosferę do dyskusji na temat rozwoju technologii wodorowych.

Celem projektu jest przyspieszenie rozwoju gospodarki wodorowej w Europie. Projekt obejmuje budowę bazy wiedzy, rozwój specjalistów i testowanie technologii na europejskim rynku wodorowym, zgodnie z globalnymi trendami i potrzebami regionów dążących do dekarbonizacji.

W ramach projektu istnieją plany realizacji inicjatyw prowadzących zarówno do zwiększenia i rozbudowania bazy wiedzy i grona specjalistów zajmujących się wodorem, jak też opracowanie i testowanie technologii możliwych do wdrożenia w europejskim wodorowym łańcuchu wartości. Pilotaż odpowiada na światowe trendy i zapotrzebowanie na tego typu działania wśród europejskich regionów dążących do stopniowej dekarbonizacji gospodarek i szukających alternatywnych sposobów pozyskiwania energii.


Podczas spotkania przedstawiciele różnych segmentów biznesowych – w tym Amargo –  dzielili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu wykorzystania wodoru. Atmosfera pełna była entuzjazmu, a dyskusje miały konkretny cel – rozwój zrównoważonych technologii wodorowych.

6. października 2023
XXI Międzynarodowa Konferencja Galwanotechniczna Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego i Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego

Tegoroczna XXI Międzynarodowa Konferencja Galwanotechniczna Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego i Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego odbyła się pod hasłem „Technologia, ekologia, jakość – przyszłość galwanotechniki”.

Program wydarzenia opiewał w nowe sektory i technologie w galwanotechnice. Prelegenci poruszyli istotne tematy związane z optymalizacją, odzyskiem i ograniczeniem zużycia zasobów, a także zwiększeniem efektywności procesów oraz opłacalności finansowej.

Dla Amargo, które swoje rozwiązania dedykuje również galwanizerniom, była to okazja do ciekawych dyskusji i budowania nowych relacji biznesowych.

Co czeka nas w kolejnych dniach?

10. października 2023
Spotkanie w ramach projektu OFFSHORE Polish Norwegian sustainable research, development and innovation partnerships in the field of offshore renewable energy technologies

Collaborative Polish Norwegian project supported within the framework of the Fund for Bilateral Relations, the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021 and Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

Jako członek Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych weźmiemy udział w spotkaniu w ramach projektu OFFSHORE realizowanego przez PKTK z Fundacją Partnerstwa Technologicznego Technology Partners (będącą koordynatorem projektu).

Projekt OFFSHORE ma na celu ustanowienie długotrwałej współpracy między norweskimi i polskimi instytucjami badawczymi, przedsiębiorstwami i klastrami energetyki morskiej. Współpraca ta ma sprostać rosnącym potrzebom w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji w dziedzinie morskiej energetyki odnawialnej. Polska strategia energetyczna zakłada osiągnięcie mocy 6 GW w energetyce morskiej odnawialnej do 2030 roku i 11 GW do 2040 roku, co czyni rozwój tej technologii priorytetem. Norwegia, będąca liderem w tej dziedzinie, już współpracuje z Polską w ramach projektów farm wiatrowych.

Do głównych działań projektu należą m.in.:

 • budowanie relacji instytucjonalnych między norweskim klastrem NOW i PKTK przez spotkania b2b,
 • organizacja dwóch warsztatów mających na celu zbadanie wyzwań technologicznych i możliwości współpracy,
 • opracowanie mapy drogowej długoterminowej współpracy, identyfikującej źródła finansowania i możliwości rynkowe.

24-25. października 2023
Szkolenie z zakresu zbiorników chemoodpornych w siedzibie Amargo

Już wkrótce przeprowadzimy dwudniowe, stacjonarne szkolenie dla jednej z instytucji państwowych. Podczas wydarzenia poruszymy tematy związane z obszarami:

 • projektowania i produkcji zbiorników bezciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych w oparciu o standardy normy DVS,
 • eksploatacji zbiorników z tworzywa,
 • diagnostyki zbiorników z tworzyw termoplastycznych.

W ramach szkolenia uczestnicy wezmą także udział w wizycie na hali produkcyjnej. Na miejscu odbędzie się praktyczna prezentacja linii technologicznej wraz z omówieniem przebiegu produkcji zbiornika chemoodpornego. Na uczestników będą czekały także warsztaty praktyczne ze spawania tworzyw sztucznych (pokaz urządzeń: triac, ekstruder i testy na żywo) oraz badanie wykonanych spawów w laboratorium Amargo.

25. października 2023
ChemHR

25. października 2023 r. weźmiemy udział w spotkaniu dedykowanym dla studentów i środowisk uczelnianych odbywającym się w ramach ChemHR, autorskiego Programu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego PIPC, którego celem jest między innymi dostosowanie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy i zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów.

Podczas spotkania przedstawimy uczestnikom funkcjonowanie przedsiębiorstwa, nakreślimy potrzeby pod kątem pożądanych kwalifikacji wśród pracowników, zaprezentujemy dotychczasową współpracę Amargo ze środowiskami uczelnianymi oraz przedstawimy studentom aktualne oferty pracy, stażu lub praktyk.

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

  *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

  [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.