AMARGO® sp. z o.o. sp.k., w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych dnia 25.05.2018 roku, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88), pragnie przedstawić informacje na temat wykorzystywania Państwa danych.

Przez dane osobowe rozumiemy, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są to np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w stopce poczty elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w aplikacjach, plikach cookies (strony lub sklepów) lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używają Państwo podczas korzystania z naszych usług. Dane osobowe pokazujemy również podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby obsługi Państwa umów / zleceń np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, transportowo – logistyczne, informatyczne, prawne, księgowe.

Przetwarzamy te dane, które zostały podane nam dobrowolnie przez Odbiorców – również przedstawicieli Odbiorców (niepodanie danych uniemożliwi realizację oferty / zamówienia / umowy / zlecenia) oraz pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, na przykład Krajowego Rejestru Sądowego, i wykorzystujemy je do sfinalizowania umowy lub zlecenia sprzedaży między Stronami, tworzenia statystyk, analiz i zestawień, a także do generowania treści reklamowych oraz kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług.

W naszej bazie posiadamy i przetwarzamy dane Klientów, Potencjalnych Klientów, Partnerów i innych Podmiotów związanych w jakikolwiek sposób z AMARGO®. Dane Państwa będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa – z reguły 10 lat od momentu, w którym operacje, transakcje sprzedażowe zostały ostatecznie rozliczone, a także od ustania wszelkiej gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych, a także marketingowych na potrzeby personalizowania treści komunikatów. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AMARGO®.pl, którym jest:

 • monitorowanie Państwa aktywności na naszej witrynie internetowej m.in. w celu analizy funkcjonalności tej platformy, poprawy nawigacji na stronie, oszacowania zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami,
 • prowadzenie działań marketingowych,
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami

marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa

zgodą – przez e-mail oraz telefon,

 • obsługa Państwa postulatów oraz zapytań przekazywanych w szczególności działowi Handlowemu i Obsługi Klienta oraz przez formularze kontaktowe,
 • organizacja ofert specjalnych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo brać udział,
 • prowadzenie analiz statystycznych.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez AMARGO® polegają na wzajemnych operacjach ofertowo / handlowych, koordynacji działań handlowych, marketingowych, szkoleniowych, oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wiedzy w przedmiocie prowadzonej działalności.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. przenoszenia Państwa danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem..

Przez administratora danych rozumiemy podmiot decydujący o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane. Administratorem Państwa danych jest AMARGO® sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: ado@amargo.pl

Pragniemy poinformować, że zebrane przez nas dane na Państwa temat wykorzystujemy, ponieważ zależy nam na stałym kontakcie, relacji biznesowej i interakcji. Dzięki temu będą Państwo na bieżąco, jeżeli chodzi o ciekawostki ze świata tworzyw, nowe technologie, rozwiązania.

W

Kategoria: Pozostałe