ZAKRES PUBLIKACJI: WEWNĘTRZNE ZBIORNIKI NA WODĘ | BIBLIOTEKI REVIT

Projektuj zbiorniki na wodę jeszcze efektywniej – wprowadzamy sparametryzowane biblioteki Revit dla projektantów instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych

Jako Amargo uczestniczymy na wielu etapach inwestycji – zarówno w fazie projektowania jak i późniejszej realizacji. W ostatnim czasie pracowaliśmy nad stworzeniem sparametryzowanych bibliotek Revit w zakresie zbiorników AmargTank MultiPower® na wodę. Prace te są wynikiem rozmów z biurami projektowymi i firmami inżynieryjnymi, z którymi na co dzień współpracujemy. Mamy nadzieję, że rozwiązanie w znaczny sposób wpłynie na sprawny przebieg prac projektowych i realizacje inwestycji.

Przedmiotem digitalizacji jest zbiornik modułowy (zapasu wody pitnej i przeciwpożarowy), mający zastosowanie w projektowaniu instalacji wodnych. Biblioteki Revit Amargo niosą korzyści nie tylko dla projektantów, ale także dla firm inżynieryjno-wykonawczych czy samych Inwestorów. Korzystanie z ich potencjału sprawi, że proces projektowania oraz realizacji instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych ze zbiornikiem na wodę według wytycznych Inwestora i zgodnie z możliwościami technicznymi będzie jeszcze bardziej efektywny.

Plików bibliotek można używać ograniczając się do typowej funkcjonalności programu Autodesk Revit®. Stanowią one wówczas solidną składową projektu odpowiadającą specyfice rynku. Materiały dostępne na portalu zawierają szereg funkcji analitycznych i mechanizmów skracających czas lub wręcz umożliwiających czynności niedostępne w podstawowej wersji programu. Dzięki dużemu naciskowi położonemu na standaryzację i wzajemną kompatybilność elementów bibliotecznych raz przygotowana dokumentacja w oparciu o materiały z bibliotek stanowi gotową bazę dla kolejnych etapów realizacji inwestycji.

Modele zbiorników modułowych AmargTank MultiPower z myślą o projektantach instalacji sanitarnych i pożarowych, firmach inżynieryjno-wykonawczych i Inwestorach

W projektowaniu modułowych zbiorników na wodę szczególnie ważna jest specyfika konstrukcji, w której wykorzystuje się żebrowane płyty sandwichowe. Ściany zbiornika oraz wzmocnienia wewnętrzne z uwagi na grubość płyt wpływają na pojemność korzystając z bibliotek projektanci unikną niedoszacowania wymiarów zbiornika w ograniczonej kubaturze pomieszczenia. To z kolei ograniczy ryzyko zmian projektowych. Dzięki bibliotekom biura projektowe będą mogły wykorzystywać w swoich opracowaniach komplet informacji, jak również wizualizacje prezentujące warianty wykonania zbiornika.

Rys.1. Trzy poziomy szczegółowości geometrii zbiornika typu AmargTank MultiPower® na wodę zaimplementowane w obrębie pojedynczego obiektu: szczegółowa trójwymiarowa geometria, uproszczona trójwymiarowa geometria lub symbol.

Wszystkie dane zebrane dzięki bibliotekom usprawnią na kolejnych etapach wycenę zbiornika na wodę u producenta oraz określenia harmonogramu prac. To w znaczny sposób zminimalizuje czas, jaki firmy wykonawcze/inżynieryjne muszą przeznaczać na poszukiwania dostawcy lub podwykonawcy, który spełni wytyczne projektu.

Ale to nie wszystko. Z bibliotek Revit Amargo mogą korzystać także Inwestorzy. Informacje, jakie uwzględniają modele zbiorników niosą Inwestorom wiedzę nt. projektu na każdym etapie procesu. To także pomocne rozwiązanie w przypadkach, gdy dopiero trwa analiza planów inwestycyjnych, rozpatrywanie możliwych koncepcji. Modelowanie wariantów wewnętrznych zbiorników na wodę pitną i przeciwpożarową bez angażowania firm zewnętrznych pozwoli sprawdzić potencjalny efekt końcowy.

Rys.2. Przykładowe zrzuty z bibliotek Revit Amargo widok od góry na zbiornik modułowy na wodę podczas konfiguracji.

Zbiorniki modułowe z bibliotek Revit czego możesz się spodziewać?

W opracowanym pakiecie bibliotek dostępne są cztery warianty zbiornika modułowego typu AmargTank MultiPower. Są to oddzielne pliki rodzin Revit, które różnią się przeznaczeniem oraz płaszczyzną usytuowania króćca napełniania:

  • zbiornik Amargo modułowy wody pitnej napełnienie boczne,
  • zbiornik Amargo modułowy wody pitnej napełnienie górne,
  • zbiornik Amargo modułowy przeciwpożarowy napełnienie boczne,
  • zbiornik Amargo modułowy przeciwpożarowy napełnienie górne.

Do dyspozycji projektantów oddany został szereg czytelnie nazwanych parametrów umożliwiających konfigurację zbiornika, króćców i akcesoriów. Dla ułatwienia projektowania wymodelowana została także wirtualna przestrzeń niezbędna do wykonania montażu oraz okresowego serwisu.

Wykorzystując gotowe biblioteki Revit Amargo można zaprojektować zbiornik o wymiarach standardowych rzędu:

  • długość: zakres 1000÷5000 mm,
  • szerokość: zakres 1000÷5000 mm,
  • wysokość: zakres 1500÷2600 mm.

Inne wymiary i kombinacje (np. nieregularny kształt) są możliwe do zrealizowanie po konsultacji z naszymi specjalistami.

Użytkownicy bibliotek Revit Amargo mają możliwość intuicyjnej konfiguracji rozwiązania i modelowania różnych wariantów w zależności od potrzeb inwestycyjnych. Dodatkowe generowanie czytelnych zestawień materiałowych będzie przydatne w dokumentacjach projektowych, wytycznych branżowych, ksiąg przedmiarów czy zamówieniach handlowych.

Więcej informacji praktycznych uzyskasz na stronie bibliotek oraz z instrukcji użytkownika, która jest dostępna po pobraniu plików bibliotek.

Specyfika zbiorników modułowych AmargTank MultiPower

Proponowane przez nas bezciśnieniowe zbiorniki modułowe na wodę cechują się konstrukcją prostopadłościenną. Korpus zbiornika stanowią płyty sandwichowe typu MultiPower AMARGPanel® z polipropylenu copolimeru PP-C, natomiast dno i sufit – płyty litej (np. z HDPE). Wzmocnienia płaszcza zbiornika są realizowane poprzez płyty wspawane wewnątrz konstrukcji pod kątem 90o

Potrzebujesz wsparcia w zakresie korzystania z bibliotek Revit? Skontaktuj się z nami!

Jeśli mimo zapoznania się z instrukcją użytkownika praca z bibliotekami Revit zbiorników AmargTank MultiPower sprawia Ci kłopot lub potrzebujesz wsparcia projektowego w innym zakresie wymiarów zbiornika niż tych, które umożliwiają biblioteki, skontaktuj się z naszym specjalistą. Zyskasz pełne wsparcie w zakresie modułowych zbiorników na wodę.

Andrzej Kulągowski