Dołącz do naszej społeczności!
Obserwuj nasze profile i bądź na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami.

Jako Amargo uczestniczymy na wielu etapach inwestycji – zarówno w fazie projektowania jak i późniejszej realizacji. W ostatnim czasie pracowaliśmy nad stworzeniem sparametryzowanych bibliotek Revit w zakresie zbiorników AmargTank MultiPower® na wodę. Prace te są wynikiem rozmów z biurami projektowymi i firmami inżynieryjnymi, z którymi na co dzień współpracujemy. Mamy nadzieję, że rozwiązanie w znaczny sposób wpłynie na sprawny przebieg prac projektowych i realizacje inwestycji.

Przedmiotem digitalizacji jest zbiornik modułowy (zapasu wody pitnej i przeciwpożarowy), mający zastosowanie w projektowaniu instalacji wodnych. Biblioteki Revit Amargo niosą korzyści nie tylko dla projektantów, ale także dla firm inżynieryjno-wykonawczych czy samych Inwestorów. Korzystanie z ich potencjału sprawi, że proces projektowania oraz realizacji instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych ze zbiornikiem na wodę według wytycznych Inwestora i zgodnie z możliwościami technicznymi będzie jeszcze bardziej efektywny.

Plików bibliotek można używać ograniczając się do typowej funkcjonalności programu Autodesk Revit®. Stanowią one wówczas solidną składową projektu odpowiadającą specyfice rynku. Materiały dostępne na portalu zawierają szereg funkcji analitycznych i mechanizmów skracających czas lub wręcz umożliwiających czynności niedostępne w podstawowej wersji programu. Dzięki dużemu naciskowi położonemu na standaryzację i wzajemną kompatybilność elementów bibliotecznych raz przygotowana dokumentacja w oparciu o materiały z bibliotek stanowi gotową bazę dla kolejnych etapów realizacji inwestycji.

Modele zbiorników modułowych AmargTank MultiPower® z myślą o projektantach instalacji sanitarnych i pożarowych, firmach inżynieryjno-wykonawczych i Inwestorach

W projektowaniu modułowych zbiorników na wodę szczególnie ważna jest specyfika konstrukcji, w której wykorzystuje się żebrowane płyty sandwichowe. Ściany zbiornika oraz wzmocnienia wewnętrzne z uwagi na grubość płyt wpływają na pojemność korzystając z bibliotek projektanci unikną niedoszacowania wymiarów zbiornika w ograniczonej kubaturze pomieszczenia. To z kolei ograniczy ryzyko zmian projektowych. Dzięki bibliotekom biura projektowe będą mogły wykorzystywać w swoich opracowaniach komplet informacji, jak również wizualizacje prezentujące warianty wykonania zbiornika.

Rys.1. Trzy poziomy szczegółowości geometrii zbiornika typu AmargTank MultiPower® na wodę zaimplementowane w obrębie pojedynczego obiektu: szczegółowa trójwymiarowa geometria, uproszczona trójwymiarowa geometria lub symbol.

Wszystkie dane zebrane dzięki bibliotekom usprawnią na kolejnych etapach wycenę zbiornika na wodę u producenta oraz określenia harmonogramu prac. To w znaczny sposób zminimalizuje czas, jaki firmy wykonawcze/inżynieryjne muszą przeznaczać na poszukiwania dostawcy lub podwykonawcy, który spełni wytyczne projektu.

Ale to nie wszystko. Z bibliotek Revit Amargo mogą korzystać także Inwestorzy. Informacje, jakie uwzględniają modele zbiorników niosą Inwestorom wiedzę nt. projektu na każdym etapie procesu. To także pomocne rozwiązanie w przypadkach, gdy dopiero trwa analiza planów inwestycyjnych, rozpatrywanie możliwych koncepcji. Modelowanie wariantów wewnętrznych zbiorników na wodę pitną i przeciwpożarową bez angażowania firm zewnętrznych pozwoli sprawdzić potencjalny efekt końcowy.

Rys.2. Przykładowe zrzuty z bibliotek Revit Amargo widok od góry na zbiornik modułowy na wodę podczas konfiguracji.

Technologia BIM i zbiorniki modułowe z bibliotek Revit czego możesz się spodziewać

W opracowanym pakiecie bibliotek dostępne są cztery warianty zbiornika modułowego typu AmargTank MultiPower®. Są to oddzielne pliki rodzin Revit, które różnią się przeznaczeniem oraz płaszczyzną usytuowania króćca napełniania:

 • zbiornik Amargo modułowy wody pitnej napełnienie boczne,
 • zbiornik Amargo modułowy wody pitnej napełnienie górne,
 • zbiornik Amargo modułowy przeciwpożarowy napełnienie boczne,
 • zbiornik Amargo modułowy przeciwpożarowy napełnienie górne.

Do dyspozycji projektantów oddany został szereg czytelnie nazwanych parametrów umożliwiających konfigurację zbiornika, króćców i akcesoriów. Dla ułatwienia projektowania wymodelowana została także wirtualna przestrzeń niezbędna do wykonania montażu oraz okresowego serwisu.

Wykorzystując gotowe biblioteki Revit Amargo można zaprojektować zbiornik o wymiarach standardowych rzędu:

 • długość: zakres 1000÷5000 mm,
 • szerokość: zakres 1000÷5000 mm,
 • wysokość: zakres 1500÷2600 mm.

Inne wymiary i kombinacje (np. nieregularny kształt) są możliwe do zrealizowanie po konsultacji z naszymi specjalistami.

Użytkownicy bibliotek Revit Amargo mają możliwość intuicyjnej konfiguracji rozwiązania i modelowania różnych wariantów w zależności od potrzeb inwestycyjnych. Dodatkowe generowanie czytelnych zestawień materiałowych będzie przydatne w dokumentacjach projektowych, wytycznych branżowych, ksiąg przedmiarów czy zamówieniach handlowych.

Więcej informacji praktycznych uzyskasz na stronie bibliotek oraz z instrukcji użytkownika, która jest dostępna po pobraniu plików bibliotek.

Specyfika zbiorników modułowych AmargTank MultiPower®

Proponowane przez nas bezciśnieniowe zbiorniki modułowe na wodę cechują się konstrukcją prostopadłościenną. Korpus zbiornika stanowią płyty sandwichowe typu MultiPower AMARGPanel® z polipropylenu copolimeru PP-C, natomiast dno i sufit – płyty litej (np. z HDPE). Wzmocnienia płaszcza zbiornika są realizowane poprzez płyty wspawane wewnątrz konstrukcji pod kątem 90o

Potrzebujesz wsparcia w zakresie korzystania z bibliotek Revit? Skontaktuj się z nami!

Jeśli mimo zapoznania się z instrukcją użytkownika praca z bibliotekami Revit zbiorników AmargTank MultiPower® sprawia Ci kłopot lub potrzebujesz wsparcia projektowego w innym zakresie wymiarów zbiornika niż tych, które umożliwiają biblioteki, skontaktuj się z naszym specjalistą. Zyskasz pełne wsparcie w zakresie modułowych zbiorników na wodę.

Andrzej Kulągowski

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

  *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

  [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.