[17.02.2021] Szkolenie: Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Szkolenie online: Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak zaprojektować magazyn chemiczny łącząc wymagania prawne z praktycznym podejściem

Dla kogo

Szkolenie jest dedykowane projektantom jak również osobom odpowiedzialnym w przedsiębiorstwach magazynujących materiały niebezpieczne, w tym oczyszczalniach i stacjach uzdatniania wody.

Kiedy

Szkolenie odbędzie się w formule online w dn. 17. luty 2021 od godz. 11:00.

Zgłoszenie udziału

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu należy zgłaszać mailowo na adres pzits@pzits.com.pl lub telefonicznie pod nr: 501 810 149.

Program szkolenia

Część 1.

Agnieszka Dembińska – ekspert w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych, trenerem, konsultantem i auditorem w zakresie systemów ISO 14001, 9001,45001 oraz specjalistą do spraw BHP.

1. Podstawy prawne dotyczące magazynowania materiałów niebezpiecznych:
a) magazynowanie aktywne i pasywne,
b) wentylacja w magazynie chemii
c) oznakowanie CLP i oznakowanie miejsc magazynowania,
c) oznakowanie BHP w magazynie

2. Podział zagrożeń – klasyfikacja CLP i opisywane w niej zagrożenia.

3. Wyposażenie magazynu chemicznego – rozwiązania zgodne z przepisami łatwe do zaprojektowania
a) szafy zabezpieczające zgodnych z FM Global – alternatywa do szaf ognioodpornych ale czy dla każdego projektu ?
b) szafy ognioodporne zgodnych z EN14470 – czy projektować czy podpiąć do istniejącej wentylacji?
c) mobilne magazyny na chemię zgodne z DIBT – gotowe rozwiązania projektowe
d) wanny wychwytowe – czy mogą zastąpić nam separatory?

4. Projektowanie bezpieczeństwa w magazynie chemii czyli sposoby zapobiegania zdarzeniom niepożądanym
a) urządzenia awaryjne tj. natryski bezpieczeństwa i myjki do oczu – jak i gdzie je projektować zgodnie z EN15154
b) wymagania techniczne do podłączenia urządzeń awaryjnych
c) temperatura wody dla pryszniców bezpieczeństwa
d) jakie rozwiązania wybrać do projektowania urządzeń awaryjnych na zewnątrz (rozwiązania mrozoodporne)
e) kabiny awaryjne z własnym zbiornikiem – gdzie je projektować?

5. Dyskusja.

W tej części szkolenia dowiecie się Państwo:

• jak zaprojektować i wyposażyć stanowisko pracy przy kontakcie z chemią zgodnie z przepisami ochrony środowiska oraz BHP
• jak prawidłowo dobrać i gdzie umieści w projekcie urządzenia awaryjne zgodnie z EN15154
• w jaki sposób zaprojektować składowanie chemii: szafa ognioodporna czy mobilny kontener? I co mówią na ten temat przepisy?

Część 2.

Szczepan Gorbacz – od ponad kilkunastu lat realizuje zadania związane z inwestycjami z zakresu produkcji zbiorników chemoodpornych i na wodę z tworzyw sztucznych

Od projektu do bezpiecznej eksploatacji zbiorników chemoodpornychzastosowanie zbiorników z tworzyw termoplastycznych na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków

1. Na co zwracać uwagę przy projektowaniu zbiorników chemoodpornych?

• Najważniejsze czynniki wpływające na projektowanie zbiornika bezciśnieniowego z tworzyw sztucznych: podstawowe dane niezbędne do zaprojektowania zbiornika, określenie konstrukcji, wykonanie obliczeń
• Zastosowanie zbiorników z tworzyw sztucznych na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków

2. Zbiorniki dozorowe

• Kiedy zbiornik wymaga dozoru UDT?
• Jakie kroki należy wykonać by uzyskać UDT i zgodę na eksploatację zbiorników?
• Jaka konstrukcja zbiornika pozwoli spełnić wymagania rozporządzenia?

3. Wybrane elementy armatury zabezpieczającej i instalacji towarzyszących

• Wskaźniki poziomu medium w zbiorniku
• Automatyczne układy sterowania i kontrolno-pomiarowe
• Orurowanie: przesyłowe, dozujące, mieszające
• Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników – stacja UNO rozładunku chemikaliów
• Układy oczyszczania gazów i oparów powstających w zbiorniku
• Zabezpieczenia przed przekroczeniem ciśnień w zbiorniku
• Układy ogrzewania / izolacja – zwłaszcza dla zbiorników np. stężonego ługu sodowego NaOH

4. Renowacja zbiorników betonowych i stalowych poprzez wykładanie wykładziną chemoodporną z tworzywa

Czytaj więcej