Zbiorniki magazynowe dozorowe – jak nie zginąć w gąszczu regulacji prawnych?

Doświadczenie pokazuje, że użytkownicy wielu zakładów i obiektów, w których zachodzi konieczność magazynowania substancji niebezpiecznych, borykają się z odpowiedzią na pytanie: „czy i od jakiej objętości przechowywanie konkretnego związku podlega dozorowi UDT?” Poznaj najważniejsze kwestie związane z tzw. zbiornikami magazynowymi dozorowymi.