Wentylacja zbiorników na substancje żrące

Produkujemy wydajne aparaty i systemy do neutralizacji gazów i odorów – według projektu poprzedzonego analizą gazów oraz doborem odpowiedniego systemu oczyszczania i wielkości urządzeń. Do odprowadzenia trujących i żrących oparów ze zbiornika stosujemy kanały chemoodporne wykonane z odpornych tworzyw (m.in. PVC, PE, PP, PPs, PE-EL lub PPs-EL). Do zabezpieczenia przed przekroczeniem emisji oparów znad zbiorników wykonujemy płuczki wodne – skrubery.

Wentylacja zbiorników – zakres naszych działań:

  • kanały (rury) chemoodporne wykonane z tego samego materiału, co zbiornik chemoodporny (realizowane np. dla zbiorników na stężony ług sodowy NaOH 50%),
  • układy wentylacji zbiornika wyprowadzone poza budynek lub pomieszczenie, w którym jest posadowiony zbiornik, z zastosowaniem zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego, gwarantującego utrzymanie nadciśnienia lub podciśnienia zgodnie z zapisami w rozporządzeniu o UDT (realizowane np. dla zbiorników na wodę amoniakalną),
  • absorber ze złożem sorpcyjnym (np. dla zbiorników na kwas solny HCl),
  • płuczka wodna, czyli tak zwane zamknięcie hydrauliczne (np. dla zbiorników na kwas solny HCl),
  • duże absorbery – płuczki z wypełnieniem złożem w postaci przestrzennych pierścieni, z wentylatorem, natryskiwaniem przeciwprądowo wody.

Baza wiedzy


Praktyczne przykłady wentylacji zbiorników na substancje żrące

Poznaj praktyczne rozwiązania w zakresie wentylacji zbiorników na NaOH, PIX, wodę amoniakalną oraz HCl.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznych wraz z wyposażeniem w urządzenia NO, zachęcamy do kontaktu.
    Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

    Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.