Wanny ociekowe

W ofercie AMARGO® znajdują się chemoodporne wanny wychwytująco – zabezpieczające, których zadaniem jest zabezpieczenie hal produkcyjnych, posadzek i odpływów ściekowych przed ewentualnym wyciekiem i przedostaniem się związków żrących używanych podczas procesów przetwórczych i obrabiania powierzchni metali. Zapewniamy doradztwo techniczne, dobór odporności chemicznej do konkretnych zastosowań, a także kompleksowe wykonawstwo.

Wykonanie wanny zabezpieczającej możliwe jest zarówno z tworzyw sztucznych - polietylenu wysokiej gęstości PE HD o grubości od 5 do 20 mm, jak i polipropylenu homopolimeru PP-H lub kopolimeru PP-C metodą cięcia płaskich arkuszy płyt, obróbki krawędzi i powierzchni oraz spawania ręcznego, ekstruderem lub zgrzewania doczołowego.

Z racji mnogości wariantów wykonania prosimy o kontakt na e-mail biuro@amargo.pl celem ustalenia możliwości produkcji oraz ewentualnego zakresu wyceny.