Aktualnie nie realizujemy webinarów na żywo. Opracowaliśmy materiały szkoleniowe wideo (webcasty), które będziesz mogła/mógł obejrzeć w dogodnym dla siebie momencie.

Webinar odbył się 23.02.2022 oraz 8.06.2022.

AGENDA SPOTKANIA

  • Zbiorniki bezciśnieniowe podlegające pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego – najważniejsze regulacje prawne
  • Przebieg procedury dozorowej zbiornika magazynowego
  • Zabezpieczenie zbiorników dozorowych
  • Żywotność zbiorników magazynowych z tworzyw sztucznych
  • Ocena stanu bezciśnieniowego zbiornika magazynowego oraz warunki dopuszczenia do dalszej eksploatacji – element wskaźnikowy jako system monitoringu stanu zużycia (degradacji tworzywa)
  • Przykłady zastosowania zbiorników magazynowych, które podlegają pod UDT

PROWADZĄCY

Szczepan Gorbacz – od ponad 15 lat z sukcesem zarządza spółką Amargo, której głównym obszarem działań jest produkcja zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych. Na swoim koncie ma realizacje wielu projektów o wysokim stopniu skomplikowania, m.in. dla branży energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, petrochemicznej, spożywczej, przemysłu farb i lakierów, na stacjach uzdatniania wody, zakładach wodociągowych czy oczyszczalniach ścieków. Aktywnie współpracuje m.in. z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, Urzędem Dozoru Technicznego oraz Wielkopolską Platformą Wodorową. Ponadto – w kooperacji z instytucjami naukowymi – bierze czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych związanych z wdrożeniem nowych technologii.

INFORMACJE DODATKOWE

  • Webinar nie będzie dostępny publicznie – link do spotkania dostaną tylko osoby zapisane na listę.
  • Webinar odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams. Link dostępu do wydarzenia przesyłamy przed terminem webinaru na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. W razie napotkania na trudności techniczne będziemy do bieżącej dyspozycji.
  • Po spotkaniu udostępniamy wybrane materiały w wersji elektronicznej wraz z ankietą. Nie udostępniamy uczestnikom nagrań webinarów – w przypadku chęci otrzymania takiego materiału prosimy o kontakt bezpośredni na adres akademia@amargo.pl
  • Podczas spotkania można zadawać pytania do prowadzącego. Jeśli po webinarze pojawią się dodatkowe wątpliwości i zagadnienia wymagające dodatkowej dyskusji, można umówić się na konsultacje.