Magazynowanie wody pitnej, przeciwpożarowej, deszczowej lub technologicznej wewnątrz budynku? TO MOŻLIWE!

Może już słyszałaś/słyszałeś o zbiornikach modułowych z tworzywa… Ale jak dobrze znasz specyfikę konstrukcji? Czy wiesz, jakie dane pozwalają poprawnie zaprojektować pojemność zbiornika? Czy wiesz, jakie przewagi ma zbiornik modułowy na wodę, o których możesz porozmawiać ze swoim Klientem?

Zarezerwuj godzinę, zdobądź wiedzę i wykorzystaj ją w swojej codziennej pracy!

ZAKRES TEMATYCZNY

Dobór zbiornika

Dowiedz się, jakie są podstawowe dane niezbędne do właściwego doboru zbiornika modułowego na wodę pitną lub przeciwpożarową.

Właściwe projektowanie

Sprawdź, jak ściany zbiornika, strefy martwe, wzmocnienia wewnętrzne wpływają na pojemność czynną zbiornika i dobór gabarytów

Technologia MultiPower

Poznaj cechy charakterystyczne i przewagę płyt modułowych MultiPower od strony właściwości materiału i specyfiki realizacji.

Korzyści użytkowe

Sprawdź, jakie korzyści może zyskać użytkownik decydując się na realizację zbiornika z prefabrykowanych płyt modułowych.

Zastosowanie technologii

Zweryfikuj możliwości wykorzystania technologii MultiPower w swoim projekcie i z sukcesem zrealizuj swoją inwestycję.

Modele BIM

Dowiedz się, jak możesz usprawnić przebieg prac projektowych i współpracę z producentem w zakresie zbiorników modułowych.

PROWADZĄCY

SZCZEPAN GORBACZ

Od 2005 roku z sukcesem zarządza spółką Amargo, której głównym obszarem działań jest produkcja zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych. Firma ma na swoim koncie realizacje wielu projektów o wysokim stopniu skomplikowania, m.in. dla branży energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, petrochemicznej, spożywczej, przemysłu farb i lakierów, na stacjach uzdatniania wody, zakładach wodociągowych czy oczyszczalniach ścieków. Aktywnie współpracuje poprzez członkostwo m.in. z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych, Wielkopolską Platformą Wodorową oraz Urzędem Dozoru Technicznego. Ponadto w kooperacji z instytucjami naukowymi bierze czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych związanych z wdrożeniem nowych technologii. Od stycznia 2021 roku jest także Mentorem w programie Mentoringowym Politechniki Warszawskiej.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Webinar potrwa około 1 godziny.
 • Webinar nie będzie dostępny publicznie – link do spotkania dostaną tylko osoby zapisane na listę.
 • Webinar odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams. Link dostępu do wydarzenia zostanie przesłany w odpowiedzi na zgłoszenie. W razie napotkania na trudności techniczne będziemy do bieżącej dyspozycji.
 • Po spotkaniu udostępnimy wybrane materiały w wersji elektronicznej wraz z ankietą. Nie udostępniamy uczestnikom nagrań webinaru.
 • Podczas spotkania można zadawać pytania do prowadzącego. Jeśli po webinarze pojawią się dodatkowe wątpliwości i zagadnienia wymagające dodatkowej dyskusji, można umówić się na konsultacje.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jeśli z Twojej firmy w webinarze chce wziąć udział więcej osób, wystarczy, że w polu dodatkowym wprowadzisz ich imiona i nazwiska oraz adresy email.  [Pole wymagane] Oświadczam, że akceptuję warunki regulaminu wydarzenia.

  [Opcja: dotyczy wszystkich osób z formularza] Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.