Polietylen PE 500 posiada dużą odporność na chemikalia, wysoką odporność na udarność i ścieralność. Charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia. , masa molekularna > 0,5 mln (g/mol).
Produkowany jest również jako regenerat i produkt antystatyczny. Polietylen PE 500 PE-HMW produkowany jest w postaci wałków oraz płyt w kolorze naturalnym (biały), zielonym, czarnym oraz na zapytanie jako niebieski, żółty i czerwony.

Zastosowanie PE 500

Elementy maszyn, blaty, stoły rozbiorowe w zakładach mięsnych, przenośniki do opakowań, uszczelnienia, przemysł rozlewniczy, papierniczy, spożywczy, maszynowy.

Program produkcyjny PE 500

Płyty
Grubość (mm) 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200
Format (szerokość x długość w mm) 1020×2050, 1020×3050, 1020×4050, 1020×5050, 1020×6050, 1250×2050, 1250×3050, 2080×4100, 2080×5100, 2080×6100, 2540×6100
Kolor naturalny, czarny, zielony
na zapytanie: niebieski, żółty, czerwony
Wałki
Średnica (mm) 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200
Długość (mm) 1000, 2000
Kolor naturalny, czarny, zielony
na zapytanie: niebieski, żółty, czerwony

Nasze dane techniczne PE High Molecular Weight HMW 500 w formie karty katalogowej

Inny opis danych technicznych
Polietylen o wysokiej masie molowej PE 500 (PE-HMW) – jest rodzajem PE charakteryzującym się wysoką masą molową zawierającą się w przedziale od 500 000 Do 1 000 000 g/mol. Porównywalna z PE-HD gęstość i zdecydowanie wyższa masa molowa zadecydowały o znacznie lepszych parametrach mechanicznych PE 500 w porównaniu do PE-HD. Standardowo jest klasyfikowany wg DIN 4102 jako klasa B2 – normalnie zapalny (ocena własna bez świadectwa kontroli)

PE 500 HMW HML różni się od PE HD 300 między innymi

 • wyższą od PE High Density 300 odpornością na zerwanie
 • większym wydłużeniem przy zerwaniu, lepszą udarnością i ciągliwością
 • lepszą wytrzymałością długookresową
 • lepszymi właściwościami ślizgowymi i mniejszym zużyciem ciernym
 • większą odpornością na zużycie wywołane cięciem
 • niższą minimalną temperaturą pracy

Zastosowanie PE 500

 • w ogólnej budowie maszyn do wykonywania elementów niezbyt obciążonych mechanicznie – głównie poddanych obciążeniom uderzeniowym, często w towarzystwie niskich temperatur (np. wytwornice lodu), technika magazynowa i przenośniki, urządzenia do pakowania i napełniania, energetyka i elektrotechnika
 • pomimo lepszych od PE 300 https://www.amargo.pl/dopobrania/20130122/klasy_PE300_HD.pdf właściwości ślizgowych nie jest stosowany w aplikacjach związanych z intensywną pracą cierną, ten obszar zarezerwowany jest dla innego typu PE – PE 1000 UHMW https://www.amargo.pl/dopobrania/20130122/prasowaneheblowaneUHMWPE1000.pdf
 • w branży przetwórstwa żywności – głównie mięsa i ryb – powszechnie wykonuje się z niego:
  • deski do krojenia produktów spożywczych
  • stoły rozbiorowe
  • kloce rzeźnicze
 • antyadhezyjny, obojętny fizjologicznie (wg BfR EU FDA Food, kolory zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem odnośnie higieny żywności HACCP, także wykonanie antybakteryjne), dobra udarność w niskich temperaturach zadecydowała o zastosowaniu PE 500 na wyłożenia ścian w chłodniach, do produkcji odbojowych listew ochronnych w obiektach handlowych i magazynowych
 • budowa portów i odbojników, budowa maszyn, przemysł materiałów sypkich
 • polimer ten znalazł swoje zastosowanie również w budowie obiektów sportowych – sprawdził się jako materiał na bandy lodowisk.

Ofertę dostawy stanowią półprodukty w postaci:

 • płyt prasowanych i heblowanych (w zakresie dużych grubości)
 • płyt ekstrudowanych (w zakresie małych grubości)

Poza półproduktami standardowymi oferujemy możliwość dostarczenia:

 • płyt o właściwościach antystatycznych lub łatwoprzewodzących prąd elektryczny
 • płyt typu X-detect – rozpoznawane przez wykrywacze metali
 • płyt o właściwościach samogasnących
 • płyt superlining, superlining-x i superlining-xtra – bardzo dobre własności ślizgowe, odporność na zużycie, duża wytrzymałość na ścieranie, najwyższa twardość powierzchni
 • płyt stabilizowanych na działanie UV
 • płyt x-protect – z dodatkiem boru w celu absorpcji neutronów
 • płyt w różnych formatach i kolorach niestandardowych
 • płyt temperowanych o obniżonym poziomie naprężeń wewnętrznych
 • płyt typu x-ray – materiał widoczny dla promieni Roentgena
 • płyt wykonanych z regeneratu (regranulat, kolor zielony i czarny oraz wielobarwny konfetti)
 • płyt w wykonaniu kaszerowania tkaniną z włókna szklanego
 • płyt odmiany RC PE 100 – odpornych na działanie wysokich temperatur, szczególnie wysoka odporność na powolną propagację pęknięć, stabilizowany na UV, trwałość ok. 50 lat przy temp. 20 st. C, medium woda, ciśnienie 10 bar
 • profili oraz innych elementów gotowych wykonanych według dokumentacji Klienta
 • płyt zapobiegających rozmnażaniu się bakterii – antibac
 • płyt x-glide o zmniejszonej / zoptymalizowanej wartości tarcia kinetycznego lub X-oil z dodatkiem smarowania powierzchni ślizgowych

Zalecenia co do składowania
Najlepiej w skrzyniach drewnianych lub na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej – nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów.
Ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie PE w kolorze czarnym oraz modyfikowany na UV wykazują odporność na promieniowanie ultra fioletowe) konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych.
Chronić przed zakurzeniem – wszelkie zanieczyszczenia kurzem, piaskiem itp. mogą w trakcie manipulacji płytami przy ich przeładunku doprowadzić do zarysowania powierzchni płyt.

Oto treść ww zapytania:
poszukuję producenta elementów z tworzyw sztucznych, który zapewni nam wykonanie DOBIJAKA do PANELI Z TWORZYWA z WYFREZOWANYM ZAMKIEM wg poniższego rysunku technicznego (dokładność wykonania jest do ustalenia).

Preferowany materiał :

– Tworzywo sztuczne : PE HD PA6 i, inne estetyczne (w tym z recyklingu) i dające trwałość wykonania ścianki 2,5mm – Wys.ca 65mm – aby móc trzymać klocek bez dodatkowego uchwytu, możliwa niższa wysokość ale wtedy musiałby być uchwyt Szer ca 60mm Dł min.300mm – ilości miesięczne – …… szt

Prosimy o szybką odpowiedź co do możliwości wykonania gotowego elementu lub wskazanie podwykonawcy który świadczy kompleksowe usługi z Waszego tworzywa.

Przy okazji…. Nieco informacji z materiałoznawstwa… Według na przykład Politechniki Wrocławskiej materiały inżynierskie ogólnie klasyfikujemy jako: metale, kompozyty, ceramikę, polimery.
Występuje znaczna ważna współzależność między procesem wytwarzania, strukturą właściwościami wyrobu.
Sensownie wyjaśniono struktury materiałów, fazy krystaliczne, amorficzne…
Polecam następujący link:http://www.kierunkizamawiane.pwr.wroc.pl/materialy/materialoznawstwo1_b.kuznicka.pdf

Poszczególne działy:
Przykłady materiałów o istotnym udziale wiązań wtórnych: lód, polimery, grafit, fuleren
Właściwości mechaniczne materiałów i metody ich wyznaczania

 1. Obciążenia mechaniczne –definicja naprężenia
 2. Próba rozciągania. Opracowanie wyników próby rozciągania. Wyznaczanie umownej granicy plastyczności. Zachowanie materiałów podczas próby rozciągania. Przykłady krzywych rozciągania dla różnych grup materiałów (polimery plastyczne, kompozyty…). Zakresy wartości modułu Younga i granicy plastyczności dla głównych grup materiałów
 3. Próba udarności Charpy’ego. Wpływ temperatury na udarność materiałów
 4. Próba odporności na pękanie
 5. Próba zmęczenia. Wyniki próby zmęczenia -krzywe Wöhlera. Dla tworzyw sztucznych: wytrzymałość zmęczeniowa przy NG= 107cykli = (0,1 -0,35) Rm.
 6. Próba pełzania
 7. Pomiary twardości. Metoda Brinella (wgłębnik Kulka stalowa lub kulka z węglików spiekanych). Metoda Rockwella (wgłębnik stożek diamentowy, kulka stalowa). Metoda Vickersa (wgłębnik Piramidka diamentowa). Porównanie skal twardości.
 8. Korozja materiałów
"tworzywo klocek z wyfrezowanym zamkiem materiał PE HD PA6 wys grubość ca 65 mm frez 2,5 mm R2 zaokrąglone" "dobijak do paneli drewnianych z tworzywa PE 500 odpornego na uderzenia płyta prasowana obróbka CNC"
„tworzywo klocek z wyfrezowanym zamkiem materiał PE HD PA6 wys grubość ca 65 mm frez 2,5 mm R2 zaokrąglone” „dobijak do paneli drewnianych z tworzywa PE 500 odpornego na uderzenia płyta prasowana obróbka CNC”

tworzywo klocek z wyfrezowanym zamkiem materiał PE HD PA6 wys grubość ca 65 mm frez 2,5 mm R2 zaokrąglone

Materiały polimerowe:

 1. Klasyfikacja i struktura polimerów. Polimery zbudowane są z faz cząsteczkowych – łańcuchowych makrocząsteczek. Sposoby przedstawienia łańcucha polimeru na przykładzie polietylenu. Sposoby schematycznego przedstawienia pierścienia benzenowego.
  Zachowanie Struktura polimerów Mechanizm polimeryzacji
  Termoplasty Sprężyste, liniowe łańcuchy Addycja lub kondensacja
  Duroplasty Sztywna sieć przestrzenna Zwykle kondensacja, czasami addycja
  Elastomery Liniowe, poprzecznie połączone łańcuchy Zwykle addycja
 2. Polimery termoplastyczne amorficzne i krystaliczne. Uporządkowanie dalekiego zasięgu (krystalizacja), giętkie łańcuchy płytkowa struktura lamelarna, np. termoplasty krystaliczne (PE, PP, PA6, PTFE). Skłębione struktury bezpostaciowe, brak uporządkowania dalekiego zasięgu, np. termoplasty bezpostaciowe (PS, PC, PMMA). Wpływ temperatury na strukturę i zachowanie się termoplastów amorficznych i krystalicznych pod obciążeniem. Wpływ temperatury na moduł Younga amorficznego polimeru termoplastycznego. Wpływ temperatury na zmiany objętości właściwej polimeru amorficznego. Zachowanie się termoplastów pod obciążeniem w stanie o wysokiej plastyczności. Mechanizm plastycznego odkształcenia amorficznych polimerów termoplastycznych.
  Metody umacniania polimerów termoplastycznych:

  • Sterowanie stopniem polimeryzacji
  • Sterowanie wytrzymałością wiązań wewnątrz łańcuchów
  • Sterowanie wytrzymałością wiązań między łańcuchami(stopniem krystaliczności)
  Nazwa, oznaczenie Budowa chemiczna Postać Typowe zastosowanie
  Polietylen, PE
  – niskiej gęstości, PE-LD,
  – wysokiej gęstości,PE-HD
  – ultrawysokiej masie cząsteczkowej PE-UHMW
  HH

  CC

  HH
  częściowo krystaliczna Torby i worki z folii, owinięcia z folii kurczliwej, butelki, pojemniki, beczki, bębny, kanistry na paliwa płynne, rury, artykuły gospodarstwa domowego, odporne na ścieranie części maszyn, implanty.
  Poli(chlorek winylu),PVC HH

  CC

  HCl
  częściowo krystaliczna PVC miękki: płyty, rury, pręty.
  PVC twardy: ramy okienne, folie opakowaniowe, butelki, owinięcia z folii termokurczliwej.
  Polipropylen, PP HH

  CC

  HCH3
  częściowo krystaliczna Torebki z folii, butelki, worki tkane, folie kurczliwe, artykuły medyczne, sprzęt domowy
  Polistyren, PS HH

  CC

  HC6H5
  amorficzna Pojemniki, kształtki, pudełka, opakowania termoformowane, opakowania przeciwwstrząsowe (styropian), artykuły elektrotechniczne, części maszyn.
  Poli(tereftalanetylenu),PET częściowo krystaliczna Butelki, folie kurczliwe, włókna (Elana), sprzęt sportowy, błony fotograficzne, izolacje kablowe
  Poliamidy, PA 6(nylony) częściowo krystaliczna Folie, laminaty, włókna
  Poliwęglan, PC amorficzna Folie, laminaty, okna antywłamaniowe, kaski ochronne, osłony kabiny pilota, artykuły gospodarstwa domowego
  Poli(metakrylan metylu) PMMA COOCH3
  CH2C
  CH3
  amorficzna Szyby samochodów, soczewki, osłony maszyn
  PolitetrafluoroetylenPTFE FF

  CC

  FF
  częściowo krystaliczna Łożyska ślizgowe, powłoki nieprzyczepne, uszczelki przeciwkorozyjne.
 3. Duroplasty. Mechanizm utwardzania żywicy poliestrowej.
  Nazwa, oznaczenie Budowa chemiczna i postać Zastosowanie
  Żywica fenolowo-formaldehydowa, FF OH
  C6H2 CH2
  CH2amorficzna
  Opakowania transportowe porowate, laminaty, gniazdka, wtyczki
  Żywica epoksydowa,EP CH3OH
  OC6H4CC6H4OCH2CHCH2
  CH3amorficzna
  Osnowa kompozytów, laminaty, powłoki , kleje, wypraski elektroizolacyjne
  Żywica poliestrowa,UP O O CH2OH
  C(CH2)mCOC
  CH2OH amorficzna
  Osnowa kompozytów, laminaty, powłoki, pudła porowate; tańsza niż żywica epoksydowa
 4. Elastomery. Krzywa rozciągania elastomerów. Budowa chemiczna i zastosowanie elastomerówWłaściwości podstawowych grup polimerów
  Polimery Rm
  [MPa]
  Moduł Younga
  E[GPa]
  Wydłużenie całkowite
  [%]
  Odporność na pękanie Kic
  [MPa m1/2]
  Gęstość
  [Mg/m3]
  Termoplasty addycyjne, liniowe 21 – 83 0,28 – 4,1 5 – 800 1,0 – 5,0 0,90 – 2,17
  Termoplasty kondensacyjne, liniowe 55 – 117 1,7 – 4,1 10 – 300 3,0 – 5,0 1,25 – 1,75
  Duroplasty 35 – 85 1,3 – 8 0 – 6 0,5 – 1,0 1,25 – 1,55
  Elastomery 2,4 – 28 0,002 – 0,1 350 – 2000 0,92 – 1,5

Podsumowanie:

 1. Polimery są to materiały organiczne zbudowane z makrocząsteczek, które tworzą regularnie powtarzające się mery jednego rodzaju (homopolimery) lub kilku rodzajów (kopolimery).
 2. W porównaniu z większością metali i ceramik mają niską wytrzymałość, sztywność i temperaturę topnienia; jednakże zaletą ich jest niska gęstość i wysoka odporność chemiczna.
 3. Termoplasty zbudowane są z liniowych łańcuchów co jest przyczyną ich łatwej formowalności, dużej ciągliwości i podatności na recykling. Można je umacniać przez zwiększenie stopnia ich krystaliczności, podwyższania temperatury zeszklenia, stosowanie niesymetrycznych monomerów oraz zastępowanie atomów węgla innymi pierwiastkami zwiększającymi sztywność łańcuchów
 4. Duroplasty z powodu usieciowanej struktury mają wysoką temperaturę zeszklenia, relatywnie wysoką wytrzymałość i kruchość.
 1. Proces wytwarzania tworzyw polimerowych
 2. Klasyfikacja składników dodatkowych polimerów. Dodatki przetwórcze. Stabilizatory przetwarzania: termiczne, antyutleniacze. Modyfikatory przetwarzania: środki antyadhezyjne, środki smarujące. Dodatki funkcjonalne. Stabilizatory właściwości: antyutleniacze, fotostabilizatory. Modyfikatory właściwości: napełniacze, środki barwiące, modyfikatory palności.
 3. Metody formowania termoplastów. Wtryskiwanie. Wytłaczanie. Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem. Termoformowanie. Kalandrowanie.
 4. Metody formowania duroplastów

Podsumowanie:

 1. Procesy formowania wyrobów z polimerów zależą od ich charakterystyk mechanicznych
 2. Procesy takie jak: wtrysk, wytłaczanie, termoformowanie, odlewanie, walcowanie, przędzenie są możliwe do kształtowania termoplastów ze względu na ich lepko-sprężyste charakterystyki i odwracalność wiązań wtórnych pod wpływem temperatury
 3. Nieodwracalne sieciowanie w duroplastach ogranicza możliwości ich kształtowania do ciśnieniowego odlewania (wyciskania) i prasowania.

Szanowni Państwo! Obecni i przyszli Klienci ! Zamieszczamy takowe opisy na naszej stronie internetowej, stronie blogu, czy innych miejscach w sieci internetowej wyłącznie po to by ułatwić możliwość wyszukiwania takich, podobnych asortymentowo artykułów wszystkim osobom.
Finalnie ułatwi to nam zadanie i znakomicie zaoszczędzi czas poświęcony na znalezienie konkretnego produktu / asortymentu / tworzywa / odmiany / typu…

Zapraszamy do komunikacji, zwłaszcza wygodnie za pośrednictwem e-mail z załącznikami: produkty@amargo.pl