Przegląd i przygotowanie zbiorników chemoodpornych do rewizji UDT poprzez czyszczenie wodą pod ciśnieniem oraz asysta przy badaniu UDT

Przygotowanie zbiorników na substancje żrące, trujące i niebezpieczne z tworzyw sztucznych do wewnętrznej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego UDT oraz do naprawy lub renowacji polega na:

 • całkowitym umyciu / oczyszczeniu wnętrza zbiornika,
 • neutralizacji resztek substancji niebezpiecznych,
 • przewietrzeniu zbiornika.

Należy pamiętać, że wyczyszczenie zbiornika jest wymagane przed kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego. Celem usługi jest przygotowanie bezciśnieniowych zbiorników magazynowych w taki sposób, aby Inspektor UDT mógł bezpiecznie wejść do środka w celu przeprowadzenia takiej kontroli (tzw. rewizji wewnętrznej zbiornika bezciśnieniowego). W trakcie inspekcji zbiornika przez Inspektora UDT możemy zapewnić asystę i nadzór.

W razie potrzeby, tj. gdy podczas realizacji usługi czyszczenia okaże się, że zbiornik dozorowy wymaga naprawy, nasz zespół dzięki odpowiednim kwalifikacjom może przeprowadzić remont, naprawę lub modernizację.

Czyszczenie zbiorników w zakładach przemysłowych (np. zbiornik magazynowy na podchlorynu sodu NaOCl czy zasady sodowej NaOH) z zanieczyszczeń produktu powstałych podczas jego przechowywania realizujemy także przed planowanymi naprawami.

Usługę czyszczenia ścian i dna zbiorników dozorowych wykonujemy poprzez mycie wodą pod ciśnieniem. Jeśli zajdzie konieczność stosujemy również precyzyjne i wydajne dysze obrotowe / głowice myjące. W razie konieczności stosujemy również chemię do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

Wykonywane prace prowadzimy zgodnie z przepisami ppoż. i BHP, stosując m.in. kombinezony chemoodporne, maski pełnotwarzowe oraz analizatory tlenu i substancji niebezpiecznych.

Zbiorniki dozorowe UDT

Jeśli w swoim przedsiębiorstwie posiadasz zbiornik magazynowy dozorowy UDT lub planujesz taką inwestycję, z pewnością zainteresuje Cię tematyka poniższych artykułów.

Czy da się wydłużyć okres żywotności zbiornika bezciśnieniowego i dopuścić go do dalszej eksploatacji?

Zbiorniki magazynowe dozorowe – jak nie zginąć w gąszczu regulacji prawnych?

Jesteśmy producentem bezciśnieniowych zbiorników magazynowych UDT

Produkujemy bezciśnieniowe zbiorniki magazynowe dozorowe z tworzyw termoplastycznych na substancje żrące, trujące i niebezpieczne do posadowienia wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów. W ramach prac realizujemy uzgodnienie dokumentacji techniczno-projektowej w Urzędzie Dozoru Technicznego (jeszcze przed rozpoczęciem produkcji zbiornika). Następnym etapem są próby kontroli jakości wyprodukowanego zbiornika (po stronie producenta i przy udziale inspektorów UDT) oraz przygotowanie tzw. „paszportu zbiornika”. Na koniec zostaje montaż zbiornika i przeprowadzenie ostatnich testów szczelności, potwierdzonych protokołami wykonania czynności dozoru technicznego – badania sprawdzającego.

Jakie zbiorniki podlegają pod dozór UDT?

Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to temat łatwy, dlatego zachęcamy do wysłuchania wskazanego powyżej odcinka 6. podcastu lub lektury artykułu „Zbiorniki magazynowe dozorowe na żrące, trujące i niebezpieczne substancje – jak nie zginąć w gąszczu regulacji prawnych?”.

Niestety nie ma zamkniętego katalogu substancji, który byłby użytkowy i minimalizowałby nadinterpretację wskazując czy dany zbiornik podlega pod dozór UDT czy też nie. Bazując na doświadczeniu poniżej zamieściliśmy przykładowe substancje, natomiast w sytuacjach wątpliwych (często są to mieszaniny substancji) – jeśli nie znajdujemy informacji na kartach charakterystyki lub takich nie posiadamy – warto przeanalizować jakie związki są używane w procesie technologicznym i skierować pytanie do Urzędu Dozoru Technicznego z prośbą o weryfikację danego medium.

Inną opcją jest – tak jak w przypadku jednej z firm – pobór próbek np. ścieków, które często ciężko dokładnie określić – do badań, w różnych odstępach czasu – i w wyniku tychże badań stwierdzić, czy są one żrące czy też nie.

 • zbiornik na ług sodowy NaOH 50%
 • zbiornik na stężony perhydrol
 • zbiornik na węglan wapnia CaCO3
 • zbiornik na kwas solny HCl
 • zbiornik na kwas siarkowy H2SO4
 • zbiornik na kwas azotowy HNO3
 • zbiornik na kwas fosforowy (IV) H3PO4
 • zbiornik na kwas mrówkowy CH2O2
 • zbiornik na chloran sodu NaClO3
 • zbiornik na podchloryn sodu NaClO
 • zbiornik na roztwór formaldehydu
 • zbiornik na wodę amoniakalną NH4OH / mocznik – do systemów katalitycznego oczyszczania spalin
 • zbiornik na koagulanty żelazowe PIX (siarczany, chlorki oraz chlorosiarczany żelaza)
 • zbiornik na koagulanty glinowe PAX (siarczan glinu)
 • zbiornik na ścieki żrące (ważny jest ich skład)
 • zbiornik na inne środki żrące i trujące, stężone zasady i kwasy

Naprawy zbiorników magazynowych

Renowacje lub naprawy zbiorników realizujemy poprzez wyłożenie:

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli potrzebujesz pomocy w powyższym zakresie – napisz do nas.