Zbiorniki dozorowe UDT magazynowe na kwas solny HCl wraz z instalacjami towarzyszącymi – kompleksowa realizacja

Wyprodukowaliśmy i zamontowaliśmy 2 wewnętrzne zbiorniki magazynowe na kwas solny HCl 37% wraz z instalacjami towarzyszącymi, przystosowane do eksploatacji z nadciśnieniem 0,035 bar.