Zbiorniki do przetaczania mas jonitowych na SUW w elektrociepłowni – projekt, produkcja, montaż

Zbiorniki do przetaczania mas jonitowych (anionitowych i kationitowych) dla SUW elektrociepłowni wraz z rurociągami i podłączeniami giętkimi do przetaczania i odpylania mas jonitowych