Jestem ciekaw jakie jest Wasze zdanie w tym temacie ?

W Amargo TANK Think Tank najlepiej działają zasady : Poznaj naszą misję, wizję i wartości Amargo.

Jako przykład posłuży: Zbiornik chemoodporny (z wanną wychwytującą / zabezpieczającą) z tworzywa sztucznego polietylenu wysokiej gęstości High Density Polyethylene HDPE klasy PE100 (wytrzymałość 10 N/mm^2) magazynowania stężonego ługu sodowego NaOH – dozorowy UDT.

Lubimy wyrażać się obrazowo, rozbudzać wyobraźnię i komunikaty formułować wprost i bez zbędnych ograniczeń! Zawsze chcemy mieć po drugiej stronie Partnera!

Zatem piszemy: Jeśli trafiłeś w to miejsce – oznacza to, że masz podobną potrzebę, jak jeden z naszych wielu Klientów – czyli potrzebujesz bezpiecznie zmagazynować dużą ilość (1 – 100 m^3) żrącego związku chemicznego – stężonego ługu sodowego.

Na wstępie chcielibyśmy abyś dowiedział się co zyskasz na współpracy z Amargo TANK Think Tank: przede wszystkim dzięki powierzeniu prac fachowcom > doradztwo, dobór techniczny, spokój, bezpieczeństwo, kompleksową obsługę, indywidualne podejście, wykonanie na czas, sprawdzone materiały i najnowsze technologie.

Sprawdź w praktyce czy dotrzymujemy słowa i realizujemy wymienione hasła!

Poniżej pokrótce poznasz jak wygląda zakres oferty Amargo TANK Think Tank w obszarze projektowania, produkcji, dostawy, montażu zbiorników magazynowych na ciecze żrące, toksyczne, niebezpieczne – podlegających pod dozór UDT – Urzędu Dozoru Technicznego.

Jeśli nie masz czasu czytać całego opisu oferty > możesz już w tej chwili przesłać nam krótkie zapytanie o swój zbiornik lub po prostu kontakt https://www.amargo.pl/kontakt/ > ofertę wstępną otrzymasz niezwłocznie, a jeśli zechcesz omówić szczegóły swego projektu – znajdziemy optymalny czas i miejsce na rozmowę !

Chcielibyśmy abyś wiedział, że finalny zakres oferty Amargo – wynika wyłącznie z Twoich potrzeb, znakomita większość zbiorników jakie budujemy w uzgodnieniu z naszymi Klientami, to konfiguracje indywidualne – odpowiadające potrzebom i możliwościom w danej konkretnej sytuacji.

A jeśli masz ochotę – to zapoznaj się z poniższym case – study > to najlepszy sposób, aby dowiedzieć się jak możemy Cię wyręczyć w tym trudnym zadaniu, czyli jak Zespół Ekspertów TANK Think Tank działa w praktyce.

A więc, zgłasza się do Amargo przedstawiciel międzynarodowego koncernu z branży spożywczej (produkcja szerokiej gamy napojów – niekwestionowany lider rynku światowego).

Główny Cel Klienta : Zwiększenie mocy produkcyjnych, wydajności linii > a co za tym idzie pilna potrzeba zwiększenia ilości magazynowanego ługu sodowego o dodatkowe 30 metrów sześciennych.

Potrzeby Klienta :

– fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji, począwszy od koncepcji, poprzez propozycję rozwiązania, wprowadzenie zgłoszonych zmian, uwag, finalne projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza, jakościowa, techniczno – ruchowa DTR

– kompleksowy dobór rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych zewnętrznego ocieplanego zbiornika magazynowego zasady sodowej, wraz z systemem ogrzewania, sterowania, wyposażeniem w armaturę kontrolno – pomiarową AKPiA > wykonanie pod klucz

– dobór i doradzenie w zakresie wykonania żelbetonowego fundamentu / wzmocnienia podłoża w miejscu posadowienia zbiornika (ciężar całej konstrukcji i zabudowy to około 60 ton, należy w tym miejscu nadmienić, iż stężony ług ma wysoki ciężar właściwy – gęstość rzędu 1600 kg/m^3)

– obliczenia wytrzymałości i statyki zbiorników z tworzywa

– realizacja kompleksowo wraz z wyposażeniem we wszelkie zawory, pompy, czujniki, szafy sterownicze, peryferia

– zbiornik z kompletem przyłączy – króćców, w tym króćce w ścianie bocznej – system bezpiecznego przejścia orurowania przez wannę zabezpieczającą, dodatkowo włazy, odpowietrzenia, króćce zapasowe – rezerwowe zaślepione kołnierzem ślepym

– połączenie zbiornika systemem bezpiecznych zgrzewanych doczołowo rurociągów chemoodpornych (system dwuścienny polietylenowy PE 100 SDR 17) z dalszą częścią instalacji ciągu produkcyjnego (z racji medium – ług sodowy, całość instalacji i orurowania zaproponowano jako ocieplane i ogrzewane, system redudantny)

Rozwiązanie zespołu Fachowców Amargo TANK Think Tank:

– analiza potrzeb i oczekiwanych parametrów końcowych procesu magazynowania i dozowania związku chemicznego, wizja lokalna, dyskusja w szerokim gronie osób decyzyjnych: Kierownik Produkcji, Służby Utrzymania Ruchu, Dyrektor Techniczny

– propozycje rozwiązań, przykłady zrealizowanych zbiorników zbliżonego typu, omówienie zalet i wad poszczególnych elementów i wariantów na przykładach wraz z uzasadnieniem dlaczego + odpowiedzi na wszelkie pytania

– weryfikacja odporności chemicznej planowanego do zastosowania podczas budowy zbiorników tworzywa sztucznego, w tym wypadku (poliolefiny) polietylenu PE-HD o oznaczeniu technicznym w zależności od dostawcy np. Roechling Polystone G black B 100 , Simona AG PE-HWU DiBT

– przelanie koncepcji na papier – szkic, uzgodnienie optymalnego rozmieszczenia króćców w części pobocznicy (cylindrycznej) oraz w pokrywie – dachu zbiornika, układ drabin, pomostu roboczego, barierek ochronnych

– spotkanie doprecyzowujące – w tym międzybranżowe

– mając ustalone parametry pracy, w tym medium (gęstość, lepkość, temperatura cieczy, temperatura otoczenia) oraz geometrię zbiornika, a także ilość, rodzaj i rozmieszczenie króćców > przy zaangażowaniu wspomagających komputerowych programów obliczeniowych – dokonano kalkulacji statyki zbiornika, określono minimalne niezbędne grubości ścianek poszczególnych fragmentów i sekcji zbiornika, dobrano rodzaje / typy spoin

– kolejno przygotowanie projektu wykonawczego, konsultacje i uzgodnienia formalne z właściwą jednostką Urzędu Dozoru Technicznego

– sprawdzenie parametrów pomp, średnic, technologii

– kompleksowa realizacja w ustalonym harmonogramie, poparta testami i próbami oraz odbiorami technicznymi, testy szczelności, odbiory UDT zakres Wytwórcy, załadunek / rozładunek, instalacja, montaż, wykonanie rurociągów, zalanie, rozruch próbny, ruch regulacyjny

Jeśli mierzysz się z podobnymi potrzebami – wyzwaniami, jeśli odpowiadasz za dobór, działanie, zakup zbiorników chemoodpornych do zastosowań przemysłowych > nie ma na co czekać !

Pamiętaj!

Amargo jest w stanie wykonać dla Ciebie niemal każdego rodzaju zbiornik do niemal każdego zastosowania w niemal każdych warunkach pracy! Nie zastanawiaj się dłużej, wypełnij formularz, przekaż nam swoją specyfikację, a my przygotujemy Ci bezpłatnie ofertę, popartą audytem i doborem technicznymTrafiłeś w dobre ręce!