Klient:

Witam,
Proszę o ofertę na dostawę i montaż studni wykonanej z poliestru, która będzie stanowiła wewnętrzną wykładzinę naszej studni. Poniżej skrócony opis z wymiarami i parametrami.

Wykonanie, dostawa i montaż wykładziny do studzienki ściekowej.
Charakterystka ścieków i opis studni:
Do studzienki spływają ścieki z misy zbiorników magazynowych surowców.  Ścieki mogą zawierać kwas Alkilobenzenosulfonowy oraz alkaliczne Sulforokanole (siarczanowane lauryloetery). Wartość pH ścieków może wahać się w granicach 1-12.  Kwas ABS zawiera do 2,5 % niezsulfonowanego alkilobenzenu, a w Sulforokanolach jest do 3% niezsiarczanowanych Rokanoli ( lauryloeterów). W ściekach ta ilość rozpuszczalników jest znikoma.
Charakterystyka studzienki :
studzienka bezodpływowa z króćcem przyłączeniowym odbierającym ścieki z misy.
sposób opróżniania: za pomocą pompy
sposób przykrycia: pokrywa wykonana z drewna
konstrukcja: 2 kręgi żelbetowe z koroną wykonaną z cegły pełnej
lokalizacja : teren przy misie zbiorników magazynowych.
głębokość studzienki – ok. 350 cm


średnica wewnętrzna studzienki – ok. 180 cm
Usługa ma obejmować wykonanie nowej studzienki z poliestru oraz jej m-ż w eksploatowanej studni, łącznie z wykonaniem przyłącza z misy pod zbiornikami.
Proszę o informację, czy Wasza firma może się podjąć wykonania usługi.

AMARGO:

Świadczymy tego typu usługi. Tworzywo będzie bardzo dobrym materiałem do uszczelnienia bądź wykonania takiej studzienki, ponieważ wykazuje wysoką odporność na substancje niebezpieczne i wymagające.

Aktualna studnia betonowa jest nieszczelna i z zewnątrz dostaje się do niej woda gruntowa, która zapełnia studnię przeznaczoną na ścieki. Rozwiązaniem problemu jest wykonanie wkładki z tworzywa, żeby uszczelnić całość. Wkładkę wyprodukujemy w całości u nas i dostarczymy na miejsce do Klienta.

Możemy wykonać również nową studzienkę, wedle wytycznych Klienta. Dokonamy również montażu całości, wraz z wykonaniem przyłącza.

W Amargo produkty „szyjemy na miarę”, co umożliwia nam podjęcie różnych, nawet nietypowych zleceń. Dzięki indywidualnemu podejściu możemy dobrać najlepsze dla Klienta rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu:

Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48

Adresy e-mail:
Dział handlowy: handel@amargo.pl
Dział produkcji i prefabrykacji: produkcja@amargo.pl
Logistyka i realizacja zamówień: logistyka@amargo.pl
Dział techniczny, product manager: produkty@amargo.pl

www.amargo.pl