Blog Amargo

Bez kategorii

Zbiorniki zostaną wykonane jako samonośne konstrukcje cylindryczne, dwupłaszczowe (zbiornik zasadniczy, wychwytujący) o osi pionowej z płaskimi dnami i stożkowymi pokrywami. W części stożkowej zbiorników wykonane będą wszystkie króćce przyłączeniowe, gęstość medium do q = 1,33 g/cm³,

wcześniej przedstawialiśmy Państwu kolejno: treść zapytania, kwestie do uzgodnienia, sprawy techniczne, formalności z uzyskaniem dokumentacji i uzgodnień dozorowych – Urzędu Dozoru Technicznego UDT… oferta techniczno – cenowa: Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zbiorników z dnia…. W nawiązaniu do otrzymanego zapytania przedstawiamy ofertę naszej firmy na wykonanie zbiorników przeznaczonych do magazynowania 30% wodorotlenku sodu. Zbiorniki zostaną […]

Zobacz więcej