Blog Amargo

Z jakiego materiału wykonać bioreaktory? jak zabezpieczyć przed korozją, erozją betonu, żelbetu,czym pomalować, wyłożyć, wykładzina chemoodporna,instalacja do kompostowania, z tworzywa sztucznego,boksy kompostowania frakcji podsitowej,magazynowe napełniania bioreaktorów,nieprzekompostowane odpady, zapewnienie dezodoryzacji gazów odlotowych, oczyszczanie powietrza na złożu biologicznym, zdeponowanym w biofiltrze, poprzez zachodzące w nim biologiczne procesy utleniania i redukcji, Po zakończeniu procesu dojrzewania otrzymany kompost/stabilizat, powinien zostać przesiany, Wielkości otworów na sicie dobierane są w zależności od przeznaczenia, uwarunkowań rynku, W celu wydzielenia przeznaczonej do odzysku frakcji 0 – 20 mm stosowane będzie mobilne sito obrotowe, Wydzielona na sicie frakcja> 20-80 mm może stanowić komponent do produkcji RDF, lub mieć inne zastosowanie, np. jako materiał energetyczny, materiał strukturalny zawracany do procesu, Odpady przeznaczone do kompostowania będą magazynowane w przykrytych kontenerach, Przewidziano 3 kontenery o pojemności 28 m3, ustawione obok magazynu odpadów zielonych, Biorąc pod uwagę czas opróżnienia jednego bioreaktora, (jeden dzień) oraz kolejny dzień na jego oczyszczenie maksymalny czas magazynowania to dwie doby,Proces dojrzewania kompostu, na placu dojrzewania powinien być prowadzony w pryzmach o przekroju min. 6 m2, zbliżonym kształtem do trapezu o wysokości 2,2 m, Dla prowadzenia procesu dojrzewania kompostu, niezbędne będzie zaprojektowanie, wybudowanie następujących elementów, plac kompostowania o powierzchniach około 2700 m2, plac dojrzewania kompostu; żelbetowy mur oporowy o wysokości min. 3,0 m, usytuowane prostopadle do kierunku usypywania pryzm, o długości co najmniej równej sumie szerokości pryzm; przytwierdzony do ścian oporowych rurociąg z szybkozłączami, do przyłączenia węża do nawadniania; odwodnienie liniowe do odbioru wód opadowych, z placu kompostowania, ewentualnych odcieków; sondy temperatury 2 szt. do pomiaru temperatury w pryzmach, zamkniętych zbiorników na odcieki, o łącznej pojemności min. 100 m3 które na dopływie zaopatrzone są w odmulacze, Zbiorniki te muszą posiadać możliwość przepompowywania wód technologicznych, do innych odbiorników, np. kolektor na ścianie muru oporowego placu kompostowania oraz do kanalizacji, Zakładu nadmiaru wód,

Zaprojektowanie i rozbudowa instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów o część biologiczną w miejscowości Planowana instalacja kompostowni będzie technologicznie powiązana z istniejącą sortownią i razem będą stanowiły instalację mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów. Instalacja do kompostowania odpadów biodegradowalnych prowadzić będzie proces z dwóch strumieni dostarczanych odpadów – pochodzących z selektywnej zbiorki oraz z wysortowanej masy z odpadów […]

Zobacz więcej

zamówienie na polipropylenowe zbiorniki, medium, temperatura pracy, robocza, na stojaku ze stali nierdzewnej, zbiornik buforowy, Nakrętka IBC 200, wyposażenie króciec gwintowany G 2 " cale,zbiorcze, wykonanie wg rysunku,koszt dostawy, transport specjalny do zakładu,mufa G 1/2 ", zawór na odejściu, Uwaga: Zbiornik będzie ustawiony, na stojaku, z wykonanym ze stali nierdzewnej 1.4301, Gatunek materiały zbiornika Polipropylen, Wszystkie elementy, i przyłącza wykonane z polipropylenu, Tagi: wanna galwanizerska, trawialnicza, zbiornik procesowy PP, polipropylenowa wanna, taca ociekowa pp, okap polipropylenowy, zbiornik na media żrące polipropylenowy, wentylacja chemoodporna, wentylacja PVC, wentylacyjne przewody PE PP, kanał wentylacyjny polichlorek vinylu polipropylen, pokrywa wanny galwanizerskiej, skruber, absorber, ekstruzyjnie spawane zbiorniki, kanały wentylacyjne zgrzewane doczołowo, zbiorniki z tworzywa do przemysłu chemicznego, zbiorniki z tworzyw sztucznych, PP-H, PPs, PP-C, PE 100, PE HD, wykładzina chemoodporna,

nietypowe produkcje, towar nie z półki magazynu, a wg indywidualnych projektów / szkiców / rysunków dwg opis możliwości http://www.amargo.pl/aplikacje_spawane.html Zbiorniki z tworzywa PE / PP / PVC / PVDF spawane na zamówienie wg indywidualnych projektów pod konkretne potrzeby Klienta: Obok wytwarzanych półproduktów z tworzyw sztucznych, głównie z grupy poliolefin – czyli polietylenu PE 300, PE 500, […]

Zobacz więcej

AMARGO doradza, prowadzi dobór techniczny,zapytania, proszę o dobór, oraz ofertę na wykonanie zbiorników, o pojemności 30 m3., Maksymalna wysokość zbiorników, nie może przekroczyć 5 m., W zbiornikach przechowywana będzie woda pitna, także dodatkowo muszą spełniać wymagania do atestu PZH., Dobór zbiorników dla inwestycji:, Przebudowa, i zmiana sposobu użytkowania obiektów przemysłowych, w miejscowości, na potrzeby produkcji, Instalacja wody technologicznej, z materiału tworzywa, sztucznego, polietylenowe, polipropylenowe, PE HD 100 RC blue,PP-H Alpha Plus DWu, natur DWST,kolor mleczny, beżowy,obliczenia statyki,ustalenie minimalnych grubości ścianek zbiorników, gr dna, pokrywa,wyposażenie,armatura,posadowienie

Witajcie, Jeśli potrzeba przeprowadzić dobór techniczny odpowiednich zbiorników wykonanych z tworzywa, jak przykładowe zapytanie poniżej, to proszę piszcie. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakresie produkcji i prefabrykacji odpowiedzialnych konstrukcji z tworzyw typu: polietyleny wysokiej gęstości HDPE, polipropyleny homopolimery PP-H, copolimery, PVDF, PVC, inne. Prosimy zatem o kontakt: http://www.amargo.pl/kontakt.html Dane kontaktowe Amargo ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały 05-850 […]

Zobacz więcej

AMARGO,Zakres główny objęty umową, to między innymi kompleksowe prace, wprowadzenie płyt, urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań, podestów, wykładziny z płyt na dnie, również cięte w trójkątne pasy, dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika, do podstawy mieszadła, ścianach zbiornika, wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską, celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej, za wykładzinę płyty, mają być kotwione, do istniejących ścian żelbetowych, kołkami rozporowymi, z elementami rur kompensujących wydłużenia, w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian, w lecie i zimie, niezależnie od stanu cieczy, panujących warunków otoczenia, wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków Wykonawca dobierze według stanu żelbetu, by uzyskać optymalną wytrzymałość, Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane, szczelnie zatyczkami, z tego samego materiału,krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie, płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone, zespawane ekstruderem,by uzyskać szczelną w całym zbiorniku nową wykładzinę, dokonanie próby szczelności całej wykładziny, na przykład metodą przeskoku iskry, iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt, tworzywa PE, PP są izolatorami, spisanie stosownego protokołu.

jeśli zależy Wam na uszczelnieniu istniejącego zbiornika z żelbetu / innego materiału lub budujecie nowe zbiorniki żelbetonowe i chcecie uzyskać szczelność i chemoodporność powłoki – zapraszamy do analizy owego wpisu, zawartości podanych linków i ewentualnie kontaktu / współpracy. w zapytaniach prosimy o szkice wymiarowe, zdjęcia, opis stanu istniejącego, skład mieszaniny, generalnie jak najwięcej danych. wycena […]

Zobacz więcej