Blog Amargo

Pozostałe

JAKOŚĆ WODY LODOWEJ – PROBLEMY EKSPLOATACYJNE, Problem korozji elementów konstrukcyjnych (rurociągi i zbiornik wody lodowej), wytrącania osadów kamienia wodnego, rozwoju skażenia mikrobiologicznego i powstawania biofilmu, procesu odparowania, procesu odgazowania (CO2 ), częściowego wytrącenia węglanu wapnia (kamienia), wytrącenia związków żelaza, manganu, natleniania wody, przedostawania się substancji kwaśnych lub alkalicznych z procesów mycia układów, wzrostu ilości zanieczyszczeń organicznych pochodzących z produktów mlecznych (wskutek nieszczelności w wymiennikach ciepła)

NOWOCZESNE BAKTERIOBÓJCZE MATERIAŁY STOSOWANE PODCZAS BUDOWY ZBIORNIKÓW WODY LODOWEJ Z TWORZYW SZTUCZNYCH Możemy wykonać silos w wersji pionowej – zbiornik walcowy – cylindryczny o osi pionowej lub poziomy, ewentualnie prostopadłościenny. Stosujemy do budowy materiały odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, nie korodujące, o wieloletniej wytrzymałości (okres żywotności podawany normowo to min 50 lat). Materiał bazowy nie […]

Zobacz więcej