Lista wpisów

wycinek z projektu wykonawczego instalacji wod-kan, w tym z.w. i doboru zbiornika – montaż wewnętrzny w pomieszczeniach magazynowych piwnic budynku, woda pitna, pożarowa, zasilanie instalacji przeciwpożarowej p.poż, zbiorniki z żywic, stali, tworzywa, PP PE HD PCW PVC

Pomocny będzie również wycinek z projektu wykonawczego instalacji wod-kan, w tym z.w. i doboru zbiornika – montaż wewnętrzny w pomieszczeniach magazynowych piwnic budynku… Obliczenie pojemności zbiornika a) biorąc pod uwagę obliczeniowy przepływ wody wynoszący 2,79 dm3/s, pojemność zbiornika powinna wynosić: Vzb = 2,79 dm3/s *3,6 * 12 h = 120,50 m3 b) biorąc pod uwagę […]

Zobacz więcej