Blog Amargo

Pozostałe

REMONTY RENOWACJE USZCZELNIENIA NAPRAWY NOWE WARSTWY WEWNĘTRZNE WYKŁADZINY POKRYCIA ŚCIAN DNA STOŻKÓW POWŁOKI SILOSÓW MAGAZYNOWYCH SYPKICH MATERIAŁÓW, BUDOWANYCH Z ŻELBETU / BETONU, wykonawca specjalistycznych prac, specjalizacja tworzywa sztuczne, grupa poliolefiny,wysokoudarne, Cena obejmuje, wizja lokalna, czyszczenie wstępne zbiornika, odcięcie odspojonych elementów wykładziny z żywic, mycie myjką ciśnieniową w miarę potrzeb, skucie i wyrównanie ubytków, usunięcie powstałych odpadów poza zbiornik (w wyznaczone przez Państwa miejsce / podstawione przez Państwa kontenery), wypełnienie ubytków w ścianach istniejącego zbiornika betonowego, wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów, wyłożenie zbiornika (ściany i dno – dopasowanie kształtu, ewentualne cięcie i dopasowanie do stożka oraz podstaw infrastruktury odbiorczej) płytami PE grubości 8/10mm, spawanych ekstruzyjnie, mocowanych do ścian poprzez listwy montażowe, kołkowanych bezpośrednio, (ilość kołków / m^2, średnica, długość kołków, szerokość listew do potwierdzenia po wizji lokalnej wnętrza zbiornika i wykonaniu wierceń próbnych, wstrzeliwań pneumatycznych lub nabojowych, płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone, zespawane, zgrzane ekstruzyjnie, opracowanie i zabudowa listew, elementów przekroju rur kompensacyjnych wydłużenia temperaturowe w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian, konstrukcji zbiornika w okresie lato / zima niezależnie od stopnia wypełnienia silosu i panujących warunków, obudowa zsypów dolnych do krawędzi poziomej (zastosowanie miejscowo / obszarowo płyt o dodatkowo zwiększonej odporności na ścieranie / abrazję z grupy tworzyw modyfikowanych wysokiej HMW PE 500 i ultrawysokiej gęstości molekularnej 1000 UHMW, do potwierdzenia po dokonaniu wizji lokalnej zsypów, wykonaniu dokumentacji zdjęciowej oraz konsultacji z technologiem,Instytutem Tworzyw Polimerowych w Toruniu, wyłożenie powierzchni dennej, spadkowej, stożkowej zbiornika, zaślepienie, zaspawanie miejsc montażu kołków, po zakończeniu prac zostanie wykonana w wybranych miejscach próba szczelności metodą przeskoku iskry elektrycznej przy wysokim napięciu. kilku tysięcy Volt (tworzywa PE / PP są izolatorami), oraz spisany protokół z wykonanych prób, piaskowanie i malowanie konstrukcji, stalowych (koszt może ulec zmianie po dokonaniu wizji lokalnej), Gwarancja na wykonane prace montażowe, oraz zabezpieczenie elementów stalowych – 36 miesięcy, żywotność wykładziny ściennej polietylenowej jako materiału wysokiej techniki, z grupy termoplastów określamy, na minimum 20 lat, Czas realizacji do 3 miesięcy, – do ostatecznego potwierdzenia, po dokonaniu wizji lokalnej, w szczególności ocenie ilości i głębokości ubytków, oraz kwestii możliwości wprowadzenia materiałów, do zbiornika, ustawiania rusztowań, Termin realizacji do uzgodnienia, wymagane wcześniejsze podpisanie umowy z wyprzedzeniem min 4 – 6 tygodni, ze względu na fakt konieczności produkcji materiału pod konkretne zamówienie (również w ewentualnym nietypowym formacie arkuszy), + logistyka oraz ze względu na rezerwację specjalistycznych rusztowań, dźwigów, podnośników i reszty niezbędnych urządzeń do wykonania przedmiotu zamówienia, Płatność – etapami, do uzgodnienia w harmonogramie. Cena ryczałtowa za w/w prace PLN zł/netto + VAT 23%.

Zobacz więcej