Blog Amargo

REMONTY RENOWACJE USZCZELNIENIA NAPRAWY NOWE WARSTWY WEWNĘTRZNE WYKŁADZINY POKRYCIA ŚCIAN DNA STOŻKÓW POWŁOKI SILOSÓW MAGAZYNOWYCH SYPKICH MATERIAŁÓW, BUDOWANYCH Z ŻELBETU / BETONU, wykonawca specjalistycznych prac, specjalizacja tworzywa sztuczne, grupa poliolefiny,wysokoudarne, Cena obejmuje, wizja lokalna, czyszczenie wstępne zbiornika, odcięcie odspojonych elementów wykładziny z żywic, mycie myjką ciśnieniową w miarę potrzeb, skucie i wyrównanie ubytków, usunięcie powstałych odpadów poza zbiornik (w wyznaczone przez Państwa miejsce / podstawione przez Państwa kontenery), wypełnienie ubytków w ścianach istniejącego zbiornika betonowego, wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów, wyłożenie zbiornika (ściany i dno – dopasowanie kształtu, ewentualne cięcie i dopasowanie do stożka oraz podstaw infrastruktury odbiorczej) płytami PE grubości 8/10mm, spawanych ekstruzyjnie, mocowanych do ścian poprzez listwy montażowe, kołkowanych bezpośrednio, (ilość kołków / m^2, średnica, długość kołków, szerokość listew do potwierdzenia po wizji lokalnej wnętrza zbiornika i wykonaniu wierceń próbnych, wstrzeliwań pneumatycznych lub nabojowych, płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone, zespawane, zgrzane ekstruzyjnie, opracowanie i zabudowa listew, elementów przekroju rur kompensacyjnych wydłużenia temperaturowe w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian, konstrukcji zbiornika w okresie lato / zima niezależnie od stopnia wypełnienia silosu i panujących warunków, obudowa zsypów dolnych do krawędzi poziomej (zastosowanie miejscowo / obszarowo płyt o dodatkowo zwiększonej odporności na ścieranie / abrazję z grupy tworzyw modyfikowanych wysokiej HMW PE 500 i ultrawysokiej gęstości molekularnej 1000 UHMW, do potwierdzenia po dokonaniu wizji lokalnej zsypów, wykonaniu dokumentacji zdjęciowej oraz konsultacji z technologiem,Instytutem Tworzyw Polimerowych w Toruniu, wyłożenie powierzchni dennej, spadkowej, stożkowej zbiornika, zaślepienie, zaspawanie miejsc montażu kołków, po zakończeniu prac zostanie wykonana w wybranych miejscach próba szczelności metodą przeskoku iskry elektrycznej przy wysokim napięciu. kilku tysięcy Volt (tworzywa PE / PP są izolatorami), oraz spisany protokół z wykonanych prób, piaskowanie i malowanie konstrukcji, stalowych (koszt może ulec zmianie po dokonaniu wizji lokalnej), Gwarancja na wykonane prace montażowe, oraz zabezpieczenie elementów stalowych – 36 miesięcy, żywotność wykładziny ściennej polietylenowej jako materiału wysokiej techniki, z grupy termoplastów określamy, na minimum 20 lat, Czas realizacji do 3 miesięcy, – do ostatecznego potwierdzenia, po dokonaniu wizji lokalnej, w szczególności ocenie ilości i głębokości ubytków, oraz kwestii możliwości wprowadzenia materiałów, do zbiornika, ustawiania rusztowań, Termin realizacji do uzgodnienia, wymagane wcześniejsze podpisanie umowy z wyprzedzeniem min 4 – 6 tygodni, ze względu na fakt konieczności produkcji materiału pod konkretne zamówienie (również w ewentualnym nietypowym formacie arkuszy), + logistyka oraz ze względu na rezerwację specjalistycznych rusztowań, dźwigów, podnośników i reszty niezbędnych urządzeń do wykonania przedmiotu zamówienia, Płatność – etapami, do uzgodnienia w harmonogramie. Cena ryczałtowa za w/w prace PLN zł/netto + VAT 23%.

Zobacz więcej

AMARGO,Zakres główny objęty umową, to między innymi kompleksowe prace, wprowadzenie płyt, urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań, podestów, wykładziny z płyt na dnie, również cięte w trójkątne pasy, dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika, do podstawy mieszadła, ścianach zbiornika, wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską, celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej, za wykładzinę płyty, mają być kotwione, do istniejących ścian żelbetowych, kołkami rozporowymi, z elementami rur kompensujących wydłużenia, w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian, w lecie i zimie, niezależnie od stanu cieczy, panujących warunków otoczenia, wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków Wykonawca dobierze według stanu żelbetu, by uzyskać optymalną wytrzymałość, Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane, szczelnie zatyczkami, z tego samego materiału,krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie, płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone, zespawane ekstruderem,by uzyskać szczelną w całym zbiorniku nową wykładzinę, dokonanie próby szczelności całej wykładziny, na przykład metodą przeskoku iskry, iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt, tworzywa PE, PP są izolatorami, spisanie stosownego protokołu.

jeśli zależy Wam na uszczelnieniu istniejącego zbiornika z żelbetu / innego materiału lub budujecie nowe zbiorniki żelbetonowe i chcecie uzyskać szczelność i chemoodporność powłoki – zapraszamy do analizy owego wpisu, zawartości podanych linków i ewentualnie kontaktu / współpracy. w zapytaniach prosimy o szkice wymiarowe, zdjęcia, opis stanu istniejącego, skład mieszaniny, generalnie jak najwięcej danych. wycena […]

Zobacz więcej