Blog Amargo

AMARGO, Zalety oferowanej, unikalnej technologii, proponowanego produktu, brak konieczności przygotowania powierzchni, jak narzuca bezwzględny reżim prawidłowego wykonania innych technologii, wszelkiego rodzaju farb, żywic (przy istniejących zbiornikach, które były budowane 20 – 40 lat temu i są mocno eksploatowane jest to z reguły niewykonalne, pomijając bardzo wysokie koszty, ze względu na konieczność sezonowania poszczególnych warstw, bardzo rozciągnięte w czasie), tym samym eliminacja błędów, ryzyka ww niedociągnięć, i związanych z tym w późniejszej konsekwencji zjawisk odspajania nowej powłoki, skrócony czas montażu, mając na względzie minimalny reżim przygotowania powierzchni, pod aplikację, możliwość zastosowania praktycznie dowolnego koloru wykładziny, skoro produkcja arkuszy wykładziny byłaby na zamówienie > względy HACCP, wizualna obserwacja poziomu cukru, stopnia pozostawania na ścianach / dnie, odspajania, nawisów itd – uzyskanie jednolitej trwałej wykładziny, na całej powierzchni wewnętrznej, o grubości aż 8 mm, zabudowa materiału o niezwykle dużej elastyczności, moduł elastyczności na poziomie 600 – 800 MPa >> w efekcie bardzo dobre dopasowanie do wszelkich nierówności, załamań i deformacji powierzchni, uszczelnienie styków poszczególnych arkuszy tworzywa poprzez wykonanie spawania ekstruzyjnego automatem spawalniczym (rozgrzewa powierzchnie łączone – temp powietrza ok 260 st Celsjusza, podaje uplastyczniony, rodzimy materiał HD PE, o temp. ok 230 st Celsjusza), możliwość zmiany kształtu końcówki teflonowej, buta spawalniczego, celem uzyskania możliwie płaskiej i gładkiej spoiny

Klienci pytają Firmy zapytują Duże koncerny / Spółki z wielo milionowym kapitałem przygotowywują kalkulacje, poznają nowe technologie renowacji zbiorników magazynowych / procesowych AMARGO – 14 LAT DOŚWIADCZENIA! Wiele skomplikowanych realizacji! Przygotowujemy wycenę aktualnie renowacji / remontu silosu żelbetonowego o wysokości 30 – 38 m, średnicy 20 m, powierzchnia do wyłożenia płytami polietylenowymi to 2700 m^2 Poniżej […]

Zobacz więcej

AMARGO wizje lokalne zbiorników silosów, ekspertyzy,analizy techniczne,część opisowa technologii remontu renowacji,wykonanie nowoczesnej wykładziny przedmiotowego zbiornika, płytami z tworzywa sztucznego z grupy poliolefin, Analizując aspekty techniczne, warunki pracy, warunki temperaturowe, i właściwości materiałów – zgodnie z informacją przekazywaną w zapytaniu, i bezpośredniej rozmowie z Państwem, najbardziej optymalnym wariancie, wykładzina może być wykonana z, polietylenu wysokiej gęstości PE HD klasy PE 300, (kolor czarny lub naturalny – mlecznobiały) , kartę katalogową ww materiału, wybrane dane techniczne:, moduł elastyczności wg EN ISO 527 min 600 ÷ 800 MPa, naprężenie przy granicy plastyczności wg EN ISO 527 min 23 MPa, wydłużenie przy granicy plastyczności wg EN ISO 527 min 8%, wydłużenie przy zerwaniu wg EN ISO 527 min 300%, twardość Shore'a 60, udarność Charpy + 23°C (wg EN ISO 179) 12 kJ/m2, – 30°C 4,5 kJ/m2, współczynnik rozszerzalności temperaturowej ok 1,9 x 10-4 / K, stabilizacja na promieniowanie UV dla warunków Europy Środkowo-Wschodniej min 5 lat, atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0522/02/2007, płyty produkowane zgodnie z normą PN 007-64, EN ISO 14 632, klasa palności, produkt sklasyfikowany jako normalnie zapalny, zakres temperatur stosowania – 50°C do + 80°C

Klienci pytają Firmy zapytują Duże koncerny / Spółki z wielo milionowym kapitałem przygotowywują kalkulacje, poznają nowe technologie renowacji zbiorników magazynowych / procesowych AMARGO – 14 LAT DOŚWIADCZENIA! Wiele skomplikowanych realizacji! Przygotowujemy wycenę aktualnie renowacji / remontu silosu żelbetonowego o wysokości 30 – 38 m, średnicy 20 m, powierzchnia do wyłożenia płytami polietylenowymi to 2700 m^2 Poniżej […]

Zobacz więcej

AMARGO dokonuje wycen, doradza od strony technicznej, przygotowuje koncepcje napraw, remontów silosów betonowych, żelbetonowych,zdewastowanych, zniszczonych, wyeksploatowanych, używanych kilkadziesiąt lat, części górnej zasadniczej zbiornika silosowego, o grubości ściany 30 cm sięgającej dachu, Strop na poz. +1,20 m żelbetowy, żebrowy oparty na słupach wewnętrznych i na cokole, Strop na poz. +35,70 m, żelbetowy na belkach stalowych, Podciągi tego stropu podwieszone są, do kratownic dachu, za pomocą wieszaków stalowych, W zakres prac wchodzi, czyszczenie konstrukcji, stalowej stropu, czyszczenie dna silosu, czyszczenie ścian silosu, uzupełnienie ubytków, w powierzchni ścian, i podłogi wypełnienie nieszczelności, silosu zabezpieczenie antykorozyjne, konstrukcji stalowej stropu, wykonanie powłoki ścian, i dna silosu,nałożenie nowej powłoki ochronnej, zabezpieczającej,chroniącej beton przed erozją,przed ubytkami, kruszeniem się,wpadaniem odłamków do magazynowanego produktu spożywczego, certyfikacja, prace na wysokościach, techniki alpinistyczne,specjalizacja,

Klienci pytają Firmy zapytują Duże koncerny / Spółki z wielo milionowym kapitałem przygotowywują kalkulacje, poznają nowe technologie renowacji zbiorników magazynowych / procesowych AMARGO – 14 LAT DOŚWIADCZENIA! Wiele skomplikowanych realizacji! Przygotowujemy wycenę aktualnie renowacji / remontu silosu żelbetonowego o wysokości 30 – 38 m, średnicy 20 m, powierzchnia do wyłożenia płytami polietylenowymi to 2700 m^2 Poniżej […]

Zobacz więcej

AMARGO,Zakres główny objęty umową, to między innymi kompleksowe prace, wprowadzenie płyt, urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań, podestów, wykładziny z płyt na dnie, również cięte w trójkątne pasy, dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika, do podstawy mieszadła, ścianach zbiornika, wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską, celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej, za wykładzinę płyty, mają być kotwione, do istniejących ścian żelbetowych, kołkami rozporowymi, z elementami rur kompensujących wydłużenia, w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian, w lecie i zimie, niezależnie od stanu cieczy, panujących warunków otoczenia, wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków Wykonawca dobierze według stanu żelbetu, by uzyskać optymalną wytrzymałość, Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane, szczelnie zatyczkami, z tego samego materiału,krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie, płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone, zespawane ekstruderem,by uzyskać szczelną w całym zbiorniku nową wykładzinę, dokonanie próby szczelności całej wykładziny, na przykład metodą przeskoku iskry, iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt, tworzywa PE, PP są izolatorami, spisanie stosownego protokołu.

jeśli zależy Wam na uszczelnieniu istniejącego zbiornika z żelbetu / innego materiału lub budujecie nowe zbiorniki żelbetonowe i chcecie uzyskać szczelność i chemoodporność powłoki – zapraszamy do analizy owego wpisu, zawartości podanych linków i ewentualnie kontaktu / współpracy. w zapytaniach prosimy o szkice wymiarowe, zdjęcia, opis stanu istniejącego, skład mieszaniny, generalnie jak najwięcej danych. wycena […]

Zobacz więcej

AMARGO, doświadczenie, procesem doboru właściwej technologii, stan obecny zbiornika, sprawdzany jest podczas wizji lokalnej na obiekcie, Wówczas określamy rodzaj materiału, proponujemy wykładzinę, np. z płyt polietylenowych o grubości rzędu 5 – 12 mm, w zależności od miejsca instalacji, (dno, ściany boczne), z systemem spawania ekstruzyjnego, nawiercania, kołkowania, kompensacji.

jeśli zależy Wam na uszczelnieniu istniejącego zbiornika z żelbetu / innego materiału lub budujecie nowe zbiorniki żelbetonowe i chcecie uzyskać szczelność i chemoodporność powłoki – zapraszamy do analizy owego wpisu, zawartości podanych linków i ewentualnie kontaktu / współpracy. w zapytaniach prosimy o szkice wymiarowe, zdjęcia, opis stanu istniejącego, skład mieszaniny, generalnie jak najwięcej danych. wycena […]

Zobacz więcej

AMARGO, Technologia stosowana w konstrukcjach nowych, przy renowacji istniejących, Zbiorników, kanałów ściekowych, zbiorników na elektrociepłowniach, stacjach uzdatniania wody, osadników (zbiorniki magazynowe, procesowe – procesy koagulacji), neutralizatorów przy stacjach demineralizacji, kolektorów, zbiorników przemysłowych, wanien, tac ociekowych, wychwytujących, zbiorników odcieków, emulsji olejowych, Kanalizacji, włazów, szybów składowych, Warników, odstojników, Fundamentów, Tuneli, Otwartych rowów, Pracy z materiałami niebezpiecznymi, odkażania, magazynów

jeśli zależy Wam na uszczelnieniu istniejącego zbiornika z żelbetu / innego materiału lub budujecie nowe zbiorniki żelbetonowe i chcecie uzyskać szczelność i chemoodporność powłoki – zapraszamy do analizy owego wpisu, zawartości podanych linków i ewentualnie kontaktu / współpracy. w zapytaniach prosimy o szkice wymiarowe, zdjęcia, opis stanu istniejącego, skład mieszaniny, generalnie jak najwięcej danych. wycena […]

Zobacz więcej

Do AMARGO, przedstawienie oferty, na wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego, zbiornika uśredniającego ścieków emulsyjnych, w oczyszczalni ścieków przemysłowych, z użyciem produktów oferowanych przez firmę AMARGO, Zbiornik żelbetonowy , naziemny, średnica wewnętrzna 8m, wysokość całkowita 10,6m, pojemność czynna 415m^3, Ścieki emulsyjne,mieszanina, zużyte chłodziwa szlifierskie olejowe, półsyntetyczne, syntetyczne, środki myjące, zużyty olej,propozycja rozwiązania, dyskusje, porady, forum, blog, z tworzyw sztucznych

jeśli zależy Wam na uszczelnieniu istniejącego zbiornika z żelbetu / innego materiału lub budujecie nowe zbiorniki żelbetonowe i chcecie uzyskać szczelność i chemoodporność powłoki – zapraszamy do analizy owego wpisu, zawartości podanych linków i ewentualnie kontaktu / współpracy. w zapytaniach prosimy o szkice wymiarowe, zdjęcia, opis stanu istniejącego, skład mieszaniny, generalnie jak najwięcej danych. wycena […]

Zobacz więcej