Nasze publikacje

Pozostałe

Opisy, wytyczne, zalecenia zbiorników retencji ścieków, przeznaczonych zmagazynowanych do rekuperacji, projektu wykonawczego instalacji odzysku ciepła ze ścieków z natrysków, z wody popłucznej filtrów basenowych, w projektowanym obiekcie Pływalni Wielozadaniowej, pozyskiwanie ciepła zakumulowanego w odprowadzanych ściekach, wodzie popłucznej, wymiennik ciepła centrali do odzysku ciepła, dolne źródło pompy ciepła woda-woda, zbiornik pojemnościowy, wyliczona objętość, pojemność, zestaw króćców średnicy fi mm,

Opisy, wytyczne, zalecenia zbiorników retencji ścieków, przeznaczonych zmagazynowanych do rekuperacji, projektu wykonawczego instalacji odzysku ciepła ze ścieków z natrysków, z wody popłucznej filtrów basenowych, w projektowanym obiekcie Pływalni Wielozadaniowej, 2.Instalacja odzysku ciepła z natrysków oraz wody popłucznej z filtrów basenowych. a).Opis. Ciepło zakumulowane w odprowadzanych ściekach z natrysków i w wodzie popłucznej z filtrów basenowych […]

Zobacz więcej