Blog Amargo

Pozostałe

zbiornik polietylenowy, z gniazdami technologicznymi, mocowania profilem, wpięcie w linię produkcyjną, przemysłowy, odporny na uderzenia, wstrząsy, ściskanie, usztywnienie kołnierzem górnym, wąskie gardło

zgodnie z obietnicą zamieszczamy przykład wykonania szczelinowej wanny procesowej – technologicznej, pod mocowanie profilami do linii produkcyjnej. wykonanie z tworzywa o znacznej udarności, wyposażenie, tolerancje wykonania, precyzja… do ustalenia na etapie lokowania zamówienia. jeśli masz podobne zapotrzebowanie – zapraszamy : http://www.amargo.pl/pl/kontakt

Zobacz więcej
Pozostałe

zbiorniki z polietylenu do wąskich przejść w liniach produkcyjnych, procesowych, przemysłowe zbiorniki, realizacji cyklu procesu, z tworzyw, producenci krajowi, wykaz producentów w kraju

zgodnie z obietnicą zamieszczamy przykład wykonania szczelinowej wanny procesowej – technologicznej, pod mocowanie profilami do linii produkcyjnej. wykonanie z tworzywa o znacznej udarności, wyposażenie, tolerancje wykonania, precyzja… do ustalenia na etapie lokowania zamówienia. jeśli masz podobne zapotrzebowanie – zapraszamy : http://www.amargo.pl/pl/kontakt

Zobacz więcej
Pozostałe

Inne przykładowe zastosowania dla AMARGO® – płyty komorowe – kanałowe – modułowe z polipropylenu PPCO i polietylenu HDPE to między innymi : – budowa biofiltrów, filtrów odorów, odciągów z komór oczyszczalni ścieków, absorberów, desorberów, pochłaniaczy nieprzyjemnych / przykrych zapachów itp – obudowy maszyn, urządzeń, w tym o wysokiej emisji hałasów (płyta z komorową strukturą wewnętrzną – zamknięte komory powietrzne – jest świetnym izolatorem ciepła i hałasu /dźwięku) – pojemniki na lód – izolujące cieplnie – prostokątne zbiorniki na wodę pitną, deszczową – tzw. „deszczówkę”, procesową, do celów gaszenia pożarów tzw. p.poż, na media – roztwory wodne – budowa małych łodzi – pontony nośne do rurociągów technicznych w zbiornikach wodnych – zbiorniki chłodnicze, izolacja, obudowy (stałe i mobilne – przenośne), lekkie a zarazem sztywne pokrywy – pokrywy zbiorników procesowych (zwłaszcza celem ograniczenia parowania cieczy, straty ciepła technologicznego), wanien galwanizerskich (stabilne statycznie, wytrzymałe, lekkie, dobrze izolujące cieplnie…) – kabiny malarskie – donice, kładki – wiaty ochronne, osłonowe – lekkie przenośne kabiny sanitarne, pomieszczenia socjalne, sanitariaty, prysznice, przebieralnie, kontenery itp – lekkie, szybkie w montażu i jednocześnie wytrzymałe ścianki działowe – szczególnie przeznaczone do pomieszczeń narażonych na dużą i bardzo dużą wilgotność stałą (płyta komorowa Paneltim AMARGO® nie absorbuje wody) – np. myjnie, baseny, ubojnie, masarnie, przetwórnie przemysł spożywczy, galwanizernie, trawialnie itd – przegrody zbiornikowe – kabiny dźwiękoszczelne – zsuwnie i płyty odporne na ścieranie – bandy osłonowe / ochronne w montażach rekreacyjnych – obróbka osadów ściekowych – hermetyzacja procesów zagęszczania osadów, deodoryzacja przykrych zapachów – kanały wentylacyjne dużych gabarytów o przekroju prostokątnym – zbiorniki magazynowe na wodę – zarówno wewnętrzne modułowe pomieszczeniowe, jak i zewnętrzne montowane z płyt PP CO UV stab. – zasobniki pasz, materiałów sypkich, silosy magazynowe – wanny wychwytujące, zabezpieczające, tace ociekowe przechwytujące – obudowy kontenerów i systemów rusztowego podtrzymywania wypełnień w instalacjach ochrony środowiska – daszki, pokrywy – osłony ochronne, także np. przed spadającymi kamieniami – dna studni i zbiorników – kontenerowe oczyszczalnie ścieków komunalnych, przemysłowych, neutralizatory, elementy dozowania związków chemicznych – techniczne kabiny serwisowe, montażowe dla armatury, pomp, sterowania, diagnostyki i elektryki AKPiA – kanały przepustów instalacji przemysłowych

Z działu zastosowań AMARGO przedstawiamy możliwości wykorzystania nowoczesnego typu płyt sandwiczowych komorowych PP-C UV….. 46. Biofiltr do oczyszczania z odorów powietrza pochodzącego z zagęszczaczy osadu na oczyszczalni ścieków – wykonanie z komorowych płyt przestrzennych PPCO Paneltim UV, zgrzewanie doczołowe zgrzewarką Wegener typ SC ST i spawy gorącym powietrzem / ekstruderem Exweld sigma2 SC.   Szanowni […]

Zobacz więcej