Lista wpisów

z produkcji, dostawy zbiorników technologicznych, do skomplikowanej instalacji, oczyszczania ścieków, poprodukcyjnych, agresywne ścieki, wymagające neutralizacji, zmiany odczynu pH, strącania chemicznego, koagulacja, neutralizacja, flokulacja, sedymentacja, zbiorniki PP chemoodporne o długiej żywotności tworzywa sztucznego

Reportaż z produkcji / dostawy zbiorników technologicznych do skomplikowanej instalacji oczyszczania ścieków poprodukcyjnych (agresywne ścieki wymagające neutralizacji, zmiany odczynu pH, strącania chemicznego – koagulacja neutralizacja flokulacja sedymentacja) Pokazujemy przykład realizacji – możliwości… Zapraszamy do przesyłania podobnych zleceń / zapytań na adres  produkty@amargo.pl

Zobacz więcej