Nasze publikacje

Pozostałe

koszty wykonania, wanny ociekowej, z czarnego tworzywa PEHD, odpornego na war. zewnętrzne, atmosferyczne, UV promienie, dopasowanej do wymiarów podłoża i infrastruktury kolejowej, stanowiskowa, rozładunku, cystern, przewozu chemikaliów, żrących płynów, płynna forma związku chemicznego

fotki przed montażem – stan podłoża – torowiska, pomiar rozstawu szyn, miejsc przyłączenia rurociągów odpływowych, zakratowania powierzchni roboczych… skorodowane elementy stalowe… za chwilę kolejne wpisy…

Zobacz więcej
Pozostałe

miejsce osadzenia zamontowania wanien PE HD podtorowych kolejowych, przejmowania wycieków substancji niebezpiecznych, agresywnych, chemicznych, koszt wykonania tac, cena zakratowania, na jeden metr kwadratowy powierzchni ryczałt, kosztorys, wycena wstępna

fotki przed montażem – stan podłoża – torowiska, pomiar rozstawu szyn, miejsc przyłączenia rurociągów odpływowych, zakratowania powierzchni roboczych… skorodowane elementy stalowe… za chwilę kolejne wpisy… Dostawa i montaż wanien ociekowych z tworzywa sztucznego o rozmiarach około 18x3m – powierzchnia 54m2 (w miejscu pompowania RSM z cystern wagonowych – część między torami i część przed cysterną […]

Zobacz więcej